Công văn 5942/BGDĐT-QLCL
  • Hướng dẫn Thông tư 19 về nội hàm và gợi ý minh chứng đánh giá chất lượng GD mầm non
  • Hướng dẫn Thông tư 19 về nội hàm và gợi ý minh chứng đánh giá chất lượng GD mầm non
  • 14:20, 15/02/2019
  • Thời gian gần đây, nhiều đọc gửi thắc mắc tới Thư Ký Luật hỏi về việc xác định nội hàm và gợi ý tìm minh chứng của các tiêu chí trong kiểm định đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Tại bài viết dưới đây, Thư Ký Luật sẽ đưa ra một vài hướng dẫn, gợi ý xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng để mọi người cùng tham khảo.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018