Covid-19
 • Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền lương của CBCCVC?
 • Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền lương của CBCCVC?
 • 08:21, 14/11/2020
 • Theo thông tin mới nhất từ BCH Trung ương, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo <a href=' https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-27-nq-tw-2018-chinh-sach-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-5d580.html'> Nghị quyết 27 </a> sẽ được dời lại kể từ ngày 1/7/2022. Theo đó, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ ảnh hưởng như thế nào?
 • Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
 • Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
 • 16:50, 27/10/2020
 • Đây là nội dung quan trọng tại <a href='https://thukyluat.vn/cv/cong-van-5834-byt-kh-tc-2020-thanh-toan-chi-phi-xet-nghiem-covid19-cho-nguoi-co-nhu-cau-xuat-canh-6f5f3.html'> Công văn 5834/BYT-KH-TC </a> do Bộ Y tế ban hành ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
 • Mới: Bắt buộc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng
 • Mới: Bắt buộc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng
 • 09:19, 24/10/2020
 • Mới đây, Bộ GTVT đã có <a href='https://thukyluat.vn/cv/cong-van-10612-bgtvt-cyt-2020-deo-khau-trang-de-phong-chong-covid-19-6f4d3.html'> Công văn 10612/BGTVT-CYT </a> về việc đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng chống dịch Covid-19.
 • Hướng dẫn thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do Covid-19 từ 19/10
 • Hướng dẫn thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do Covid-19 từ 19/10
 • 15:13, 23/10/2020
 • Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành <a href=’https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-32-2020-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-ho-tro-nguoi-dan-kho-khan-do-covid-19-6f46e.html'> Quyết định 32/2020/QĐ-TTg </a> sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện và thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ.
 • Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19
 • Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19
 • 15:25, 22/10/2020
 • Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-32-2020-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-ho-tro-nguoi-dan-kho-khan-do-covid-19-6f46e.html'> Quyết định 32/2020/QĐ-TTg </a> sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018