Các trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp dân sự

Quyền tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự và Tòa án chỉ thụ lý để giải quyết những vụ việc dân sự khi có yêu cầu và chỉ giải quyết trong phạm vi khởi kiện, yêu cầu của đương sự.

Tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ những người yếu thế trong xã hội, người khó khăn trong nhận thức và trong một số trường hợp, Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015) quy định phải có Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp dân sự, cụ thể như sau:

- Tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ;

- Đối tượng tranh chấp trong vụ án dân sự là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở;

- Đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Tham gia phiên họp sơ thẩm, phiên tòa sơ thẩm đối với trường hợp Tòa án thụ lý mà chưa có điều luật để áp dụng;

 - Tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm./.

Hồng Hải

Nguồn: kiemsat.vn

4,673

Gởi câu hỏi