Có bắt buộc phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế?

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận phân chia di sản. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản theo Điều 656 Bộ luật dân sự 2015. Vậy liệu có bắt buộc phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế?

Có bắt buộc phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế?

Có bắt buộc phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế? (Ảnh minh họa)

Tại Điều 57 Luật công chứng 2014 quy định công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản như sau:

- Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Như vậy, không bắt buộc phải công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, trường hợp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà theo quy định pháp luật phải có công chứng, chứng thực thì phải công chứng hoặc chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản đó để những thỏa thuận trong văn bản có giá trị pháp lý.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 57 Luật công chứng 2014 cũng nêu rõ trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Ngoài ra, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế (đối với thừa kế theo pháp luật) hoặc phải có bản sao di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc).

Bảo Ngọc

1,300

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan