Có được thay mặt công dân ở vùng dịch đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Đây là nội dung đang được quan tâm vào đầu tháng Tư năm nay, khi mà mùa đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm lại trùng vào những ngày cả nước đang chiến đấu chống đại dịch Covid-19. Các công dân trẻ tuổi khi nhận được lệnh gọi thì phải đăng ký nghĩa vụ như thế nào nếu không về quê được?

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì vào tháng Tư hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự mà chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Và theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.

Như vậy, công dân phải trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự, trường hợp này gia đình không thể thay con em mình để đăng ký nghĩa vụ quân sự được. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc quy định công dân phải trực tiếp đến đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là bắt buộc để cơ quan chức năng nắm được các thông tin về lý lịch, thể trạng sức khỏe của đối tượng đăng ký và cũng là yêu cầu để bản thân công dân thấy rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trường hợp công dân bị mắc kẹt tại vùng dịch mà không về quê được thì không thuộc các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. (Điều 13, 14 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015).

Tuy nhiên, theo Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú, trong đó, nơi cư trú có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú. Như vậy, không nhất thiết công dân phải về quê để đăng ký nghĩa vụ quân sự, mà có thể đăng ký trực tiếp tại nơi tạm trú.

Lưu ý, nếu công dân không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử lý theo Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

Hải Thanh

2,395

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan