Hồ sơ và thủ tục thực hiện vay vốn mua nhà ở xã hội

Nhà nước tạo điều kiện cho người dân vay vốn khi mua nhà ở xã hội. Để có thể vay vốn mua nhà ở xã hội thì người dân cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ và thủ tục như sau:

nhà ở xã hội

Hồ sơ và thủ tục thực hiện vay vốn mua nhà ở xã hội (Ảnh minh họa)

Để thực hiện vay vốn mua nhà ở xã hội thì người vay vốn cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục sau:

1. Hồ sơ vay vốn

Theo quy định tại Điều 8 Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV, hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 01/NƠXH;

 • Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở;

 • Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập;

 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú;

Trường hợp người vay vốn không có hộ khẩu thường trú theo quy định thì phải có:

 • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn;

 • Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn;

 • Giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh nơi người đó đăng ký mua NƠXH.

Ngoài các giấy tờ trên, tùy theo từng mục đích sử dụng vốn vay thì người vay cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

 • Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán NƠXH theo Mẫu số 09, hoặc Hợp đồng thuê mua NƠXH theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 20/2016/TT-BXD;

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua NƠXH theo Hợp đồng đã ký;

 • Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua NƠXH với chủ đầu tư.

2. Thủ tục vay vốn mua NƠXH

Theo quy định tại Điều 9 Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV, thủ tục vay vốn mua NƠXH được thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ cho Tổ tiết kiệm và vay vốn:

 • Họp bình xét công khai;

 • Lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03a/NƠXH kèm hồ sơ vay vốn.

Bước 2: Tổ tiết kiệm gửi hồ sơ cho UBND cấp xã:

Tập hợp hồ sơ của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.

Bước 3: Gửi NHCSXH nơi cho vay:

 • Sau khi xác nhận, UBND cấp xã gửi hồ sơ cho NHCSXH;

 • NCSXH thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn;

 • Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định và trình báo cáo thẩm định;

 • NHCSXH nơi cho vay thông báo kết quả phê duyệt cho vay.

Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng:

 • NHCSXH, người vay vốn và chủ đầu tư ký Hợp đồng ba bên theo mẫu số 14/NƠXH, lập Hợp đồng tín dụng theo mẫu số 05/NƠXH, Hợp đồng thế chấp tài sản theo mẫu số 12/NƠXH và thực hiện giao dịch bảo đảm theo quy định.

 • Khi ký Hợp đồng, người vay vốn phải xuất trình bản gốc:

  • Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua NƠXH;

  • Hợp đồng mua bán NƠXH hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  • Giấy tờ khác liên quan đến tài sản bảo đảm để đối chiếu.

Bước 5: Mở tài khoản tiền gửi:

 • Người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định;

 • Thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.

​Trên đây là tất cả những hồ sơ và thủ tục cần thiết khi người dân thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng để mua nhà ở xã hội. 

Cơ sở pháp lý

Hướng dẫn 2526/NHCS-TDSV

Thông tư 20/2016/TT-BXD.

Ngọc Tài

43

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan