Khi thuận tình ly hôn, mỗi người chịu một nửa lệ phí theo luật mới

Trường hợp thuận tình ly hôn, vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải nộp một nửa lệ phí.

Án phí ly hôn là khoản phí thu ngân sách nhà nước để thực hiện thủ tục ly hôn dựa trên sự quy định của pháp luật về án phí, lệ phí. Án phí ly hôn được quy định tại Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí Tòa án và quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

Tuy nhiên, trong trường hợp thuận tình ly hôn thì trong các văn bản quy định của pháp luật nói trên chưa có quy định cụ thể về việc người nào (vợ hay chồng) sẽ phải có nghĩa vụ chịu nộp lệ phí khi thuận tình ly hôn.

Vì vậy, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định cụ thể, rõ ràng về việc ai có trách nhiệm, nghĩa vụ chịu chi phí về lệ phí trong vụ án công nhận thuận tình ly hôn như sau:

- “Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người nộp tiền tạm ứng lệ phí thì mỗi người phải nộp một nửa tiền tạm ứng lệ phí” (Điểm 2, khoản 2 Điều 146).

- “Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chịu lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí.” (khoản 2 Điều 149)./.

PV

Nguồn: kiemsat.vn

1,017

Gởi câu hỏi