Nghĩa vụ quân sự: 03 mốc thời gian quan trọng cần chú ý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân đồng thời cũng thể hiện lòng yêu Tổ quốc. Dưới đây là 03 mốc thời gian quan trọng cần chú ý.

nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự: 03 mốc thời gian quan trọng cần chú ý (Ảnh minh họa)

1. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự quy định thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

2. Thời gian nhập ngũ

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 01 lần vào tháng 02 hoặc tháng 03 theo quy định tại Điều 33 Luật nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ 02.

Riêng đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngoài ra, theo Điều 3 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được quy định hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

3. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

  • Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

  • Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Lưu ý: Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ cụ thể như sau:

- Ngày bắt đầu thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ: Ngày giao, nhận quân.

Trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận.

- Ngày xuất ngũ: Sau 24 tháng kể từ ngày bắt đầu thời gian nhập ngũ được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

Đối với thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam thì không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Ví dụ: Lê Thanh Huy sinh ngày 15/04/2001. Từ ngày 15/04/2019, Huy đã đủ 18 tuổi và bắt đầu bước vào độ tuổi được gọi nhập ngũ. Vậy 03 mốc thời gian quan trọng để thực hiện nghĩa vụ quân sự Huy cần phải biết như sau:

1. Ngày khám sức khỏe: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

2. Ngày nhập ngũ: Khoảng tháng 02/2020 hoặc tháng 03/2020.

3. Ngày xuất ngũ: Giả sử Huy nhập ngũ vào tháng 02/2020 thì ngày xuất ngũ là tháng 02/2022.

Công dân đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chú ý 03 mốc thời gian trên để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình cũng như thể hiện lòng yêu Tổ Quốc.

Lê Vy

840

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan