Trong hợp đồng dân sự, “im lặng” là đồng ý hay từ chối giao kết?

Trong cuộc sống, mọi người thường hay mặc định rằng “im lặng là đồng ý”. Vậy, theo quy định của pháp luật, khi giao kết hợp đồng dân sự, “im lặng” là đồng ý hay từ chối?

hợp đồng dân sự

Trong hợp đồng dân sự, “im lặng” là đồng ý hay từ chối giao kết? (Ảnh minh họa)

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 400 Bộ Luật dân sự 2015, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự được xác định như sau:

  • Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết;

  • Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó;

  • Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng;

  • Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 393 Bộ Luật dân sự 2015 quy định sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân sự, do đó, bên đề nghị giao kết hợp đồng dân sự không được căn cứ vào sự im lăng của bên được đề nghị mà cho rằng hợp đồng dân sự đã được giao kết. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rằng, sự im lặng được xem là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân sự nếu thuộc trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hai bên có sự thỏa thuận xem sự im lặng của bên nhận được đề nghị là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự.

Trường hợp  2: Sự  im lặng là thói quen chấp thuận giao kết hợp đồng đã được xác lập giữa 02 bên.

Có thể thấy, việc im lặng từ bên nhận được đề nghị không đồng nghĩa với việc hợp đồng dân sự được giao kết, nhưng trong trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa 02 bên thì trường hợp này được mặc nhiên là giao kết hợp đồng dân sự.

Bên cạnh trường hợp im lặng trong giao kết hợp đồng dân sự được xem là đồng ý thì theo quy định pháp luật còn có trường hợp im lặng là đồng ý khi đăng ký nội quy lao động. Cụ thể, tại Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP  quy định về việc đăng ký nội quy lao động như sau:

  • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

  • Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

  • Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Như vậy, có thể thấy, nếu sau 15 ngày làm việc, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội không phản hồi về nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì sự im lặng này đồng nghĩa với việc Nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực.

Ty Na

1,025

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan