Từ 01/04/2020, người chưa thành niên được tự do dùng thẻ tín dụng

Đây là quy định mới rất đáng chú ý tại Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định hoạt động thẻ ngân hàng.

nguoi chua thanh nien dung the tin dung

Ảnh minh họa

Theo đó, Khoản 5 Điều 1 Thông tư này cho phép người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Hiện nay, theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN thì người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể sử dụng các loại thẻ như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, việc này phải được người đại diện pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản.

Mặt khác, theo Khoản 1 Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 thì cha, mẹ là đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên.

Như vậy, từ ngày 01/04/2020 tới đây, những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi  là người chưa thành niên theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự sẽ được tự mình quyết định việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ trả trước mà không cần có sự đồng ý của cha, mẹ.

Ngoài ra, Thông tư 28/2019/TT-NHNN cũng quy định lại phạm vi sử dụng của thẻ tín dụng và thẻ trả trước vô danh. Cụ thể, Khoản 6 Điều 1 Thông tư này quy định như sau:

  • Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT; không được sử dụng thẻ tín dụng để chuyển khoản (hoặc ghi có) vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước;

  • Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán trên lãnh thổ Việt Nam; không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động và không được rút tiền mặt. Việc nạp tiền vào thẻ trả trước vô danh phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 19/2016/TT-NHNN.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung khác của Thông tư 28/2019/TT-NHNN TẠI ĐÂY.

Toàn Trung

987

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan