Đánh giá xếp loại
  • Quy trình đánh giá, phân loại công chức năm 2019
  • Quy trình đánh giá, phân loại công chức năm 2019
  • 15:13, 20/11/2019
  • Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng, Thành viên nắm được các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại công chức vào cuối năm, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên quy trình đánh giá, phân loại công chức tại bài viết dưới đây.
  • Đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định mới
  • Đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định mới
  • 09:51, 23/08/2018
  • Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP).
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018