Danh mục văn bản mới (từ 06/4 - 12/4/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 06/4 - 12/4/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 06/4 - 12/4)

 
 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (04/04/2019) Quyết định 287/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
2. (04/04/2019) Quyết định 284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
3. (02/04/2019) Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành
4. (01/04/2019) Quyết định 692/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
5. (31/03/2019) Công văn 2552/VPCP-NN năm 2019 về Báo điện tử Tiền Phong và VOV phản ánh việc “sốt” giá đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/03/2019) Công văn 2517/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (29/03/2019) Công văn 2522/VPCP-NN về Báo điện tử Thanh niên phản ánh việc tăng hệ số K quá cao của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (29/03/2019) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2019 quy định về các bước thực hiện việc thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức (gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội,...) được giao đất, cho thuê đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng đất; vi phạm pháp luật về đất đai; hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn sử dụng đất; nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; dự án bị thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (29/03/2019) Quyết định 686/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
10. (29/03/2019) Quyết định 687/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
11. (29/03/2019) Quyết định 688/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
12. (29/03/2019) Quyết định 689/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
13. (25/03/2019) Quyết định 565/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
14. (25/03/2019) Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
15. (21/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (20/03/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
17. (20/03/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
18. (20/03/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
19. (20/03/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
20. (20/03/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
21. (15/03/2019) Quyết định 480/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
22. (11/03/2019) Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành
Tài nguyên
1. (22/01/2019) Công văn 379/BTNMT-TCMT năm 2019 về đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (04/04/2019) Quyết định 1121/QĐ-BNN-TCTS công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (28/02/2019) Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (22/01/2019) Công văn 379/BTNMT-TCMT năm 2019 về đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (04/04/2019) Quyết định 1121/QĐ-BNN-TCTS công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (02/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
5. (27/03/2019) Công văn 2120/BNN-QLCL năm 2019 về tiếp tục triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (25/03/2019) Công văn 709/TCTS-NTTS năm 2019 triển khai quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản ban hành
7. (19/03/2019) Quyết định 918/QĐ-BNN-TT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. (16/03/2019) Công văn 1860/BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm sóat buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
9. (07/03/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (04/03/2019) Công văn 1537/BNN-TCLN năm 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (10/04/2019) Công điện 402/CĐ-TTg năm 2019 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2019) Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
3. (02/04/2019) Hướng dẫn 506/HD-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (01/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (16/03/2019) Công văn 1860/BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm sóat buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
6. (15/03/2019) Quyết định 313/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
An ninh quốc gia
1. (04/03/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 358/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND
Quốc phòng
1. (31/03/2019) Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
2. (26/03/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (26/02/2019) Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
2. (26/02/2019) Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
Tài chính
1. (09/04/2019) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 về cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
2. (08/04/2019) Thông báo 1979/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Propiophenone do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/04/2019) Thông báo 1985/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cáp quang vỏ chống cháy 24 core do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/04/2019) Thông báo 1986/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/04/2019) Thông báo 1987/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/04/2019) Thông báo 1988/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/04/2019) Thông báo 1989/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (08/04/2019) Thông báo 1990/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/04/2019) Thông báo 1991/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu hạt cải tinh luyện do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/04/2019) Thông báo 1992/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tẩy rửa do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/04/2019) Công văn 2030/TCHQ-GSQL năm 2019 về nộp bổ sung C/O quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (08/04/2019) Thông báo 1983/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất đã điều chế làm phụ gia do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/04/2019) Thông báo 1984/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm axit oleic do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/04/2019) Thông báo 1982/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/04/2019) Thông báo 1993/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (08/04/2019) Thông báo 1994/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sản phẩm xử lý nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (08/04/2019) Thông báo 1995/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước xốt đặc vị do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (08/04/2019) Thông báo 1981/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (08/04/2019) Thông báo 1980/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sáp thơm do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (05/04/2019) Công văn 1966/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (05/04/2019) Công văn 5050/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (05/04/2019) Công văn 5049/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (04/04/2019) Công văn 4900/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (04/04/2019) Công văn 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
25. (04/04/2019) Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành
26. (04/04/2019) Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (04/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
28. (04/04/2019) Công văn 1929/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai sai mã loại hình do Tổng cục hải quan ban hành
29. (03/04/2019) Công văn 1920/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (03/04/2019) Công văn 1919/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (03/04/2019) Công văn 1909/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (03/04/2019) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (03/04/2019) Công văn 4788/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
34. (03/04/2019) Công văn 4882/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
35. (03/04/2019) Công văn 4786/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
36. (03/04/2019) Công văn 4787/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
37. (02/04/2019) Công văn 2239/BCT-XNK năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than do Bộ Công thương ban hành
38. (02/04/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh là đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau
39. (02/04/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
40. (02/04/2019) Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (02/04/2019) Hướng dẫn 506/HD-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
42. (02/04/2019) Công văn 1883/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu than do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (01/04/2019) Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
44. (01/04/2019) Công văn 1856/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (01/04/2019) Công văn 4518/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
46. (01/04/2019) Công văn 4519/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
47. (01/04/2019) Công văn 4520/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
48. (01/04/2019) Công văn 4521/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
49. (01/04/2019) Công văn 1863/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (01/04/2019) Công văn 1823/TCHQ-PC năm 2019 về tái xuất sà lan Yikang 701 do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (31/03/2019) Công văn 2552/VPCP-NN năm 2019 về Báo điện tử Tiền Phong và VOV phản ánh việc “sốt” giá đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
52. (29/03/2019) Công văn 1789/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (29/03/2019) Công văn 4449/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
54. (29/03/2019) Công văn 4448/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
55. (29/03/2019) Công văn 2522/VPCP-NN về Báo điện tử Thanh niên phản ánh việc tăng hệ số K quá cao của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
56. (29/03/2019) Công văn 1794/TCHQ-GSQL năm 2019 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
57. (29/03/2019) Quyết định 557/QĐ-BTC năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính
58. (28/03/2019) Quyết định 349a/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
59. (28/03/2019) Quyết định 747/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế đặt hàng cung dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
60. (28/03/2019) Công văn 4342/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
61. (27/03/2019) Công văn 1676/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
62. (27/03/2019) Công văn 4148/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
63. (27/03/2019) Công văn 1739/TCHQ-PC năm 2019 về trả lời câu hỏi sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành
64. (27/03/2019) Công văn 1744/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
65. (26/03/2019) Công văn 1662/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu miễn thuế chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
66. (26/03/2019) Công văn 11716/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
67. (25/03/2019) Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
68. (25/03/2019) Công văn 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành
69. (21/03/2019) Công văn 840/GSQL-GQ3 năm 2019 về đăng ký kiểm tra chất lượng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
70. (21/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
71. (20/03/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
72. (20/03/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
73. (20/03/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
74. (20/03/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
75. (20/03/2019) Quyết định 390/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
76. (20/03/2019) Quyết định 391/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
77. (20/03/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
78. (19/03/2019) Công văn 798/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm
79. (19/03/2019) Công văn 797/GSQL-GQ2 năm 2019 về tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức từ thiện không thể mở tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
80. (19/03/2019) Công văn 805/GSQL-GQ5 năm 2019 vướng mắc tờ khai tồn đọng khi triển khai Hệ thống giám sát tự động do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
81. (19/03/2019) Công văn 806/GSQL-GQ5 năm 2019 vướng mắc về quy định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
82. (19/03/2019) Công văn 802/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc thời hạn nộp C/O khi chuyển đổi mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
83. (19/03/2019) Công văn 820/GSQL-TH năm 2019 về xác nhận kho chứa mặt hàng LPG đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
84. (15/03/2019) Công văn 758/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
85. (15/03/2019) Công văn 760/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
86. (15/03/2019) Công văn 759/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vonfram Á Châu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
87. (15/03/2019) Công văn 761/GSQL-GQ5 năm 2019 về đưa hàng vào khai thác tại CFS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
88. (13/03/2019) Công văn 739/GSQL-GQ4 năm 2019 về khai chậm nộp C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
89. (12/03/2019) Công văn 736/GSQL-GQ1 năm 2019 về xác định thời điểm nhập khẩu mặt hàng ô tô tải đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
90. (12/03/2019) Công văn 713/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh xe mô tô, xe gắn máy do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
91. (11/03/2019) Công văn 705/GSQL-GQ2 năm 2019 về nhập khẩu kẽm tạp chất cứng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
92. (11/03/2019) Công văn 708/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu hàng phi mậu dịch do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
93. (11/03/2019) Công văn 1044/BNV-TL năm 2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành
94. (11/03/2019) Công văn 703/GSQL-GQ5 năm 2019 về xử lý hàng hóa tồn đọng đã quá hạn thông báo tìm chủ hàng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
95. (11/03/2019) Công văn 704/GSQL-GQ2 năm 2019 về giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
96. (11/03/2019) Công văn 706/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
97. (11/03/2019) Quyết định 359/QĐ-BTC năm 2019 về Chế độ báo cáo số liệu thu, chi ngân sách nhà nước của hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
98. (08/03/2019) Quyết định 350/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
99. (07/03/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
100. (22/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
101. (31/01/2019) Công văn 269/BKHCN-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
102. (31/01/2019) Công văn 1534/BTC-CST năm 2019 về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đạt không quá 50kw do Bộ Tài chính ban hành
103. (29/01/2019) Hướng dẫn 424/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Bảo hiểm
1. (03/04/2019) Công văn 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành
2. (29/03/2019) Quyết định 565/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (22/03/2019) Dự thảo Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
4. (18/03/2019) Công văn 3074/BTC-HCSN năm 2019 về rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
Công nghiệp
1. (04/04/2019) Công văn 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/04/2019) Quyết định 800/QĐ-BCT năm 2019 về Kế hoạch hành động về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (01/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (31/01/2019) Công văn 1534/BTC-CST năm 2019 về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đạt không quá 50kw do Bộ Tài chính ban hành
5. (25/01/2019) Quyết định 170/QĐ-BCT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Y tế - dược
1. (08/04/2019) Công văn 5113/QLD-CL năm 2019 về công bố đợt 28 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
2. (05/04/2019) Công văn 5050/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (05/04/2019) Công văn 5049/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (04/04/2019) Công văn 4900/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (04/04/2019) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
6. (04/04/2019) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Y tế tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
7. (04/04/2019) Quyết định 1248/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" tại Quyết định 4825/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (03/04/2019) Quyết định 201/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (03/04/2019) Công văn 4788/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (03/04/2019) Công văn 4882/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (03/04/2019) Công văn 4786/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (03/04/2019) Công văn 4787/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (02/04/2019) Công văn 2622/VPCP-KGVX năm 2019 về Bồi thẩm đoàn Tòa án ở San Francisco kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là tác nhân quan trọng gây ung thư do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (01/04/2019) Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (01/04/2019) Công văn 4532/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (01/04/2019) Công văn 4518/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (01/04/2019) Công văn 4519/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
18. (01/04/2019) Công văn 4520/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
19. (01/04/2019) Công văn 4521/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (29/03/2019) Công văn 4449/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (29/03/2019) Công văn 4448/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (29/03/2019) Công văn 4436/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (28/03/2019) Công văn 4342/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
24. (27/03/2019) Công văn 4148/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (26/03/2019) Công văn 3917/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
26. (19/03/2019) Công văn 798/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm
27. (18/03/2019) Công văn 3074/BTC-HCSN năm 2019 về rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
28. (12/03/2019) Công văn 1310/BYT-KCB năm 2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW do Bộ Y tế ban hành
29. (28/02/2019) Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (08/04/2019) Thông báo 1979/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Propiophenone do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/04/2019) Thông báo 1985/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cáp quang vỏ chống cháy 24 core do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/04/2019) Thông báo 1986/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/04/2019) Thông báo 1987/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/04/2019) Thông báo 1988/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/04/2019) Thông báo 1989/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/04/2019) Thông báo 1990/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (08/04/2019) Thông báo 1991/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu hạt cải tinh luyện do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/04/2019) Thông báo 1992/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tẩy rửa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/04/2019) Thông báo 1983/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất đã điều chế làm phụ gia do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/04/2019) Thông báo 1984/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm axit oleic do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (08/04/2019) Thông báo 1982/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/04/2019) Thông báo 1993/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/04/2019) Thông báo 1994/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sản phẩm xử lý nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/04/2019) Thông báo 1995/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước xốt đặc vị do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (08/04/2019) Thông báo 1981/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (08/04/2019) Thông báo 1980/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sáp thơm do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (05/04/2019) Công văn 1966/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (03/04/2019) Công văn 1920/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (03/04/2019) Công văn 1909/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (03/04/2019) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (02/04/2019) Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành
23. (02/04/2019) Công văn 1883/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu than do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (01/04/2019) Công văn 1862/TCHQ-TXNK năm 2019 về công khai thông tin nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (01/04/2019) Công văn 1856/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (01/04/2019) Công văn 1863/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (28/03/2019) Quyết định 696/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
28. (26/03/2019) Công văn 1662/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu miễn thuế chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (26/03/2019) Công văn 11717/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (26/03/2019) Công văn 11716/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (22/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngân hàng, tiền tệ
1. (27/03/2019) Công văn 1744/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (18/03/2019) Công văn 1783/NHNN-TD năm 2019 phối hợp triển khai giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (08/03/2019) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (07/03/2019) Quyết định 386/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. (01/03/2019) Quyết định 357/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kế toán, kiểm toán
1. (12/03/2019) Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 sửa đổi
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (08/04/2019) Thông báo 132/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2019) Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2019) Công văn 2739/VPCP-ĐMDN năm 2019 quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chưa được thực thi do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2019) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án tổ chức bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (03/04/2019) Công văn 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành
6. (21/03/2019) Kế hoạch 1204/KH-BNV năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành
7. (18/03/2019) Chỉ thị 33-CT/TW năm 2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương
8. (15/03/2019) Công văn 760/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (08/04/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2019) Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (03/04/2019) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (03/04/2019) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (02/04/2019) Quyết định 715/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2019
7. (02/04/2019) Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (28/03/2019) Quyết định 349a/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (28/03/2019) Quyết định 747/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế đặt hàng cung dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
10. (21/03/2019) Công văn 1782/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về sơ kết đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Lao động
1. (11/04/2019) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (08/04/2019) Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (13/02/2019) Kế hoạch 31/KH-UBND giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Chính sách xã hội
1. (08/04/2019) Công văn 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 1294/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (02/04/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (29/03/2019) Công văn 293/UBDT-CSDT năm 2019 về xác định địa bàn xã miền núi thực hiện chính sách theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (12/03/2019) Công văn 1310/BYT-KCB năm 2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW do Bộ Y tế ban hành
6. (11/03/2019) Công văn 961/LĐTBXH-SASSP năm 2019 về duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (04/04/2019) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
2. (02/04/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020 do tỉnh An Giang ban hành
3. (02/04/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh là đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (29/03/2019) Công văn 1094/SGDĐT-QLT năm 2019 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
5. (29/03/2019) Công văn 1085/SGDĐT-QLT hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
6. (28/03/2019) Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (20/03/2019) Kế hoạch 212/KH-BGDĐT về tổ chức bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (06/03/2019) Công văn 796/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (06/03/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (04/03/2019) Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (01/02/2019) Công văn 563/BNV-ĐT năm 2019 về thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ do Bộ Nội vụ ban hành
Giao thông, vận tải
1. (10/04/2019) Công điện 402/CĐ-TTg năm 2019 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/04/2019) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
3. (06/04/2019) Công văn 2778/VPCP-CN năm 2019 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2019) Công văn 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/04/2019) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
6. (03/04/2019) Công văn 2671/VPCP-CN năm 2019 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (03/04/2019) Thông báo 123/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực đường sắt khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (02/04/2019) Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (02/04/2019) Công văn 2636/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (01/04/2019) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019–2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. (01/04/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021
12. (26/02/2019) Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
13. (26/02/2019) Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
14. (25/02/2019) Công văn 1593/BGTVT-KHĐT năm 2019 về phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (09/04/2019) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
2. (04/04/2019) Quyết định 242/QĐ-BXD năm 2019 sửa đổi Quyết định 25/QĐ-BXD về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (04/04/2019) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Xây dựng tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
4. (04/04/2019) Công văn 2729/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/04/2019) Công văn 2636/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/04/2019) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
7. (28/03/2019) Công văn 2470/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/03/2019) Công văn 535/BXD-GĐ năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (11/03/2019) Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành
10. (26/02/2019) Công văn 343/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động do Bộ Xây dựng ban hành
11. (22/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Khoa học, công nghệ
1. (09/04/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
2. (09/04/2019) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
3. (04/04/2019) Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/04/2019) Kế hoạch 1819/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
5. (28/03/2019) Quyết định 675/QĐ-BKHCN năm 2019 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ
6. (22/03/2019) Dự thảo Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
7. (31/01/2019) Công văn 269/BKHCN-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (08/04/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (03/04/2019) Công văn 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành
3. (28/03/2019) Quyết định 675/QĐ-BKHCN năm 2019 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ
4. (20/03/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (11/03/2019) Công văn 961/LĐTBXH-SASSP năm 2019 về duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (31/03/2019) Công văn 2552/VPCP-NN năm 2019 về Báo điện tử Tiền Phong và VOV phản ánh việc “sốt” giá đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2019) Công văn 2522/VPCP-NN về Báo điện tử Thanh niên phản ánh việc tăng hệ số K quá cao của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (08/04/2019) Thông báo 133/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2019) Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 59/CTr-UBND về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2019
3. (05/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (03/04/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam
5. (03/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND "sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020"
6. (21/03/2019) Công văn 1782/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về sơ kết đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (01/02/2019) Công văn 555/BNV-CTTN hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (02/04/2019) Công văn 1112/BTP-BTTP năm 2019 về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba do Bộ Tư pháp ban hành
Hành chính tư pháp
1. (26/02/2019) Quyết định 303/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Loan do Chủ tịch nước ban hành
2. (16/01/2019) Công văn 214/BTP-HTQTCT năm 2019 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
Hình sự
1. (08/04/2019) Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (29/03/2019) Công văn 2538/VPCP-V.I năm 2019 xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thi hành án
1. (28/03/2019) Quyết định 696/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (25/03/2019) Công văn 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành
2. (20/03/2019) Kế hoạch 363/KH-TTCP năm 2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (08/04/2019) Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (09/04/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
2. (09/04/2019) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 về cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
3. (09/04/2019) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
4. (09/04/2019) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
5. (08/04/2019) Công văn 1321/LĐTBXH-VP năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (08/04/2019) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
7. (05/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 do tỉnh Hà Giang ban hành
8. (04/04/2019) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án tổ chức bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (04/04/2019) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
10. (04/04/2019) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
11. (04/04/2019) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Xây dựng tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
12. (04/04/2019) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
13. (04/04/2019) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Y tế tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
14. (02/04/2019) Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (02/04/2019) Công văn 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành
16. (01/04/2019) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
17. (29/03/2019) Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2019 về hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) do Bộ Tư pháp ban hành
18. (22/03/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-TANDTC về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
19. (20/03/2019) Công văn 2205/VPCP-HC năm 2019 về phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (20/03/2019) Quyết định 390/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
21. (20/03/2019) Quyết định 391/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
22. (19/03/2019) Quyết định 918/QĐ-BNN-TT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23. (15/03/2019) Quyết định 313/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
24. (08/03/2019) Quyết định 350/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
25. (07/03/2019) Quyết định 386/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
26. (01/03/2019) Quyết định 357/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27. (25/01/2019) Quyết định 170/QĐ-BCT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Văn thư, lưu trữ
1. (04/04/2019) Quyết định 192/QĐ-UBDT về danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2019
Dân tộc
1. (04/04/2019) Quyết định 192/QĐ-UBDT về danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2019
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (08/04/2019) Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (02/04/2019) Thông báo 117/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/03/2019) Thông báo 111/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/02/2019) Công văn 861/BNN-KTHT năm 2019 về xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (22/01/2019) Công văn 405/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (19/03/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (11/03/2019) Công văn 1044/BNV-TL năm 2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành
3. (04/03/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 358/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND
4. (29/01/2019) Hướng dẫn 424/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
5. (16/01/2019) Công văn 214/BTP-HTQTCT năm 2019 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (10/04/2019) Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019
2. (08/04/2019) Thông báo 132/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/04/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (08/04/2019) Công văn 2803/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (05/04/2019) Công văn 2754/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (04/04/2019) Công văn 2730/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (03/04/2019) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (03/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
9. (02/04/2019) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (31/03/2019) Công văn 2549/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (29/03/2019) Công văn 2541/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (29/03/2019) Quyết định 565/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (22/03/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-TANDTC về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (31/03/2019) Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
2. (22/03/2019) Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (05/04/2019) Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/03/2019) Kế hoạch 1204/KH-BNV năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành
3. (18/03/2019) Chỉ thị 33-CT/TW năm 2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương

184

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!