Danh mục văn bản mới (từ 22/12 - 28/12/2018)

19:31, 28/12/2018

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/12 - 28/12/2018.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 22/12 - 28/12)

Xem Văn Bản mới, Bấm vào đây
Xem Công văn mới, Bấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới, Bấm vào đây
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (19/12/2018) Công văn 12314/VPCP-V.I năm 2018 về thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (18/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cụ thể và việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (17/12/2018) Công văn 12235/VPCP-NN năm 2018 Báo điện tử VnExpress phản ánh về Cách xác định giá đất nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (11/12/2018) Công văn 4991/TCT-CS năm 2018 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
6. (11/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (07/12/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (04/12/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
9. (15/11/2018) Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài nguyên
1. (20/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (20/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (19/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (14/12/2018) Quyết định 71/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (13/12/2018) Nghị quyết 158/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (12/12/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (12/12/2018) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (12/12/2018) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (15/11/2018) Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (19/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (19/12/2018) Thông tư 51/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (19/12/2018) Quyết định 73/2018/QĐ-UBND về Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (18/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)
5. (14/12/2018) Quyết định 5764/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (13/12/2018) Nghị quyết 158/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (12/12/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (12/12/2018) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (12/12/2018) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nông nghiệp, nông thôn
1. (19/12/2018) Công văn 12348/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/12/2018) Chỉ thị 9864/CT-BNN-BVTV năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (19/12/2018) Công điện 9863/CĐ-BNN-TY năm 2018 về ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (17/12/2018) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (14/12/2018) Chỉ thị 9747/CT-BNN-TY năm 2018 về tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (06/12/2018) Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (06/12/2018) Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (05/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
9. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Trồng trọt 2018
10. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Chăn nuôi 2018
11. (05/11/2018) Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (21/12/2018) Quyết định 1802/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Công văn 7737/BYT-VPB1 năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 do Bộ Y tế ban hành
3. (17/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
4. (13/12/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (12/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (12/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (11/12/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
8. (07/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
An ninh quốc gia
1. (29/11/2018) Lệnh công bố Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Quốc phòng
1. (16/12/2018) Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
2. (13/12/2018) Thông tư 169/2018/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
3. (04/12/2018) Lệnh công bố Luật Công an nhân dân 2018
4. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
5. (03/12/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (24/12/2018) Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Chính phủ ban hành
2. (20/12/2018) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
3. (18/12/2018) Công văn 12259/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực Việt Nam- Wallonie- Bruxelles do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/12/2018) Công văn 12280/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam về chia sẻ rủi ro trong PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/12/2018) Công văn 7448/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tài chính
1. (25/12/2018) Công văn 7585/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (25/12/2018) Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng quặng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/12/2018) Công văn 7595/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/12/2018) Công văn 7586/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/12/2018) Công văn 7557/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất khẩu vàng trang sức do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/12/2018) Công văn 7521/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/12/2018) Công văn 7523/TCHQ-CNTT năm 2018 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (21/12/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
9. (20/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10. (20/12/2018) Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng TAA-000 HOLDER, COLUMN do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (20/12/2018) Công văn 7511/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu KV do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (20/12/2018) Công văn 7512/TCHQ-GSQL năm 2018 về quy trình giám sát đặc thù đối với phương tiện vận tải bị mắc cạn do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/12/2018) Công văn 7507/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Kính màn hình điện thoại do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (20/12/2018) Công văn 7491/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (20/12/2018) Công văn 7513/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (20/12/2018) Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành
17. (19/12/2018) Công văn 7481/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý số tiền chậm nộp nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (19/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19. (19/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20. (19/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (19/12/2018) Thông tư 51/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
22. (19/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23. (18/12/2018) Công văn 7426/TCHQ-GSQL năm 2018 về thể hiện số hóa đơn tạm tính trên C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (18/12/2018) Công văn 7415/TCHQ-GSQL năm 2018 khác biệt về các trang tiếp theo của C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (18/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)
26. (18/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cụ thể và việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (18/12/2018) Công văn 7447/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mượn của đối tác nước ngoài để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (18/12/2018) Công văn 7446/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (18/12/2018) Công văn 7448/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (18/12/2018) Công văn 7414/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (17/12/2018) Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (17/12/2018) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (17/12/2018) Công văn 22969/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
34. (17/12/2018) Công văn 22968/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
35. (17/12/2018) Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện Quyết định 48/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (17/12/2018) Công văn 12235/VPCP-NN năm 2018 Báo điện tử VnExpress phản ánh về Cách xác định giá đất nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
37. (16/12/2018) Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
38. (14/12/2018) Công văn 7364/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (14/12/2018) Kế hoạch 479/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
40. (14/12/2018) Quyết định 2844/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
41. (14/12/2018) Quyết định 71/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
42. (14/12/2018) Kế hoạch 3700/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
43. (13/12/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
44. (13/12/2018) Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
45. (13/12/2018) Nghị quyết 158/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
46. (13/12/2018) Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
47. (13/12/2018) Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
48. (13/12/2018) Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
49. (13/12/2018) Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
50. (13/12/2018) Công văn 29/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
51. (13/12/2018) Công văn 5018/TCT-KK năm 2018 về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
52. (13/12/2018) Công văn 7331/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái xuất và hủy tờ khai lô hàng chân gà đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (13/12/2018) Công văn 5087/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
54. (11/12/2018) Công văn 8345/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
55. (11/12/2018) Công văn 7309/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tấm nhôm trang trí do Tổng cục Hải quan ban hành
56. (10/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa
57. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành
58. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
59. (07/12/2018) Nghị quyết 68/2018/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành
60. (07/12/2018) Công văn 7230/TCHQ-TXNK năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
61. (07/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
62. (06/12/2018) Công văn 3935/GSQL-GQ4 năm 2018 về sử dụng C/O đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng nguyên vật liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
63. (06/12/2018) Công văn 9957/BCT-XNK năm 2018 về xác định thời điểm xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
64. (06/12/2018) Công văn 3950/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục tạm nhập tái xuất vỏ tank/bồn chứa khí theo phương thức tạm nhập tái xuất quay vòng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
65. (06/12/2018) Công văn 3944/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa mặt hàng nước rửa bát, nước giặt từ Đức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
66. (06/12/2018) Công văn 3940/GSQL-GQ3 năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
67. (06/12/2018) Công văn 3941/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
68. (06/12/2018) Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành
69. (06/12/2018) Công văn 22429/QLD-KD năm 2018 về nhập khẩu lô vắc xin, sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành được xuất tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày 01/05/2019 do Cục Quản lý Dược ban hành
70. (06/12/2018) Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
71. (05/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
72. (05/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
73. (05/12/2018) Công văn 3928/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
74. (05/12/2018) Công văn 3932/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
75. (05/12/2018) Công văn 3924/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
76. (05/12/2018) Công văn 3926/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
77. (05/12/2018) Công văn 3927/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
78. (05/12/2018) Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
79. (05/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
80. (04/12/2018) Công văn 3918/GSQL-TH năm 2018 trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
81. (04/12/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017
82. (04/12/2018) Lệnh công bố Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
83. (03/12/2018) Công văn 3908/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
84. (03/12/2018) Công văn 3911/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
85. (03/12/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do tỉnh Bắc Ninh ban hành
86. (15/11/2018) Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Bảo hiểm
1. (20/12/2018) Công văn 2717/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (20/12/2018) Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành
3. (06/12/2018) Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành
Công nghiệp
1. (21/12/2018) Công văn 10411/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
2. (19/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (19/12/2018) Công văn 12314/VPCP-V.I năm 2018 về thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (12/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành
7. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
Y tế - dược
1. (21/12/2018) Công văn 7737/BYT-VPB1 năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 do Bộ Y tế ban hành
2. (20/12/2018) Công văn 2717/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (20/12/2018) Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành
4. (19/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
5. (18/12/2018) Công văn 23070/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (17/12/2018) Công văn 22969/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (17/12/2018) Công văn 22968/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (17/12/2018) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 hành động về dinh dưỡng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
9. (16/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La
10. (14/12/2018) Quyết định 6788/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số do thành phố Hà Nội ban hành
11. (14/12/2018) Quyết định 7435/QĐ-BYT năm 2018 về danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12. (12/12/2018) Quyết định 7377/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
13. (10/12/2018) Công văn 22472/QLD-TTra năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (06/12/2018) Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành
15. (06/12/2018) Công văn 22429/QLD-KD năm 2018 về nhập khẩu lô vắc xin, sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành được xuất tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày 01/05/2019 do Cục Quản lý Dược ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (26/12/2018) Công văn 84485/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/12/2018) Công văn 7585/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/12/2018) Công văn 84196/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/12/2018) Công văn 7586/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/12/2018) Công văn 84097/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/12/2018) Công văn 7557/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất khẩu vàng trang sức do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (20/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
8. (19/12/2018) Công văn 7465/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (19/12/2018) Công văn 7481/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý số tiền chậm nộp nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (19/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (19/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (18/12/2018) Công văn 7447/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mượn của đối tác nước ngoài để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (18/12/2018) Công văn 7446/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/12/2018) Công văn 7448/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (17/12/2018) Công văn 7407/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (17/12/2018) Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện Quyết định 48/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (14/12/2018) Công văn 5114/TCT-CS năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
18. (14/12/2018) Công văn 5117/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
19. (14/12/2018) Công văn 5128/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
20. (14/12/2018) Công văn 5133/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê bản quyền phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành
21. (14/12/2018) Công văn 5111/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (14/12/2018) Quyết định 71/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (13/12/2018) Công văn 5031/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
24. (13/12/2018) Công văn 5029/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành
25. (13/12/2018) Công văn 5027/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
26. (13/12/2018) Công văn 5028/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (13/12/2018) Công văn 5025/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
28. (13/12/2018) Công văn 5026/TCT-CS năm 2018 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với sản phẩm hạt nhựa PP do Tổng cục Thuế ban hành
29. (13/12/2018) Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí do tỉnh Vĩnh Long ban hành
30. (13/12/2018) Công văn 5036/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
31. (13/12/2018) Công văn 5024/TCT-CS năm 2018 về ghi địa chỉ trên hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
32. (13/12/2018) Công văn 5018/TCT-KK năm 2018 về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
33. (13/12/2018) Công văn 5053/TCT-CS năm 2018 về sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
34. (13/12/2018) Công văn 5054/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
35. (13/12/2018) Công văn 5039/TCT-QLN năm 2018 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
36. (13/12/2018) Công văn 5052/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
37. (13/12/2018) Công văn 5087/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
38. (13/12/2018) Công văn 5086/TCT-CS năm 2018 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
39. (13/12/2018) Công văn 5070/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
40. (13/12/2018) Công văn 5069/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
41. (13/12/2018) Công văn 5060/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
42. (13/12/2018) Công văn 5059/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
43. (13/12/2018) Công văn 5058/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
44. (13/12/2018) Công văn 5057/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
45. (13/12/2018) Công văn 5088/TCT-DNNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
46. (11/12/2018) Công văn 4991/TCT-CS năm 2018 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
47. (10/12/2018) Công văn 4958/TCT-DNNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
48. (10/12/2018) Công văn 4969/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (21/12/2018) Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (18/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ
3. (13/12/2018) Công văn 5018/TCT-KK năm 2018 về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (14/12/2018) Công văn 5117/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
2. (13/12/2018) Công văn 5027/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (13/12/2018) Công văn 5026/TCT-CS năm 2018 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với sản phẩm hạt nhựa PP do Tổng cục Thuế ban hành
4. (13/12/2018) Công văn 5024/TCT-CS năm 2018 về ghi địa chỉ trên hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
5. (13/12/2018) Công văn 5053/TCT-CS năm 2018 về sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
6. (13/12/2018) Công văn 5054/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/12/2018) Công văn 5070/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/12/2018) Công văn 5060/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/12/2018) Công văn 5058/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/12/2018) Công văn 5057/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (26/12/2018) Công văn 84485/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (26/12/2018) Thông báo 476/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/12/2018) Công văn 84196/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/12/2018) Công văn 7521/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/12/2018) Công văn 1845/TTg-ĐMDN năm 2018 về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (19/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (13/12/2018) Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (10/12/2018) Công văn 4969/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (05/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (24/12/2018) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Quyết định 1802/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/12/2018) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2018 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (21/12/2018) Công văn 10411/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
5. (19/12/2018) Thông báo 467/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (19/12/2018) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (18/12/2018) Công văn 12280/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam về chia sẻ rủi ro trong PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (17/12/2018) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (17/12/2018) Quyết định 2710/QĐ-BGTVT năm 2018 bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
10. (17/12/2018) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
11. (17/12/2018) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư và du lịch năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (13/12/2018) Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
13. (13/12/2018) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
14. (12/12/2018) Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành
15. (11/12/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
16. (11/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND
Lao động
1. (20/12/2018) Công văn 2717/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (19/12/2018) Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (18/12/2018) Quyết định 1817/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (12/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (11/12/2018) Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (24/12/2018) Thông báo 470/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3793/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (21/12/2018) Kế hoạch 3794/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (19/12/2018) Công văn 12348/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/12/2018) Công văn 12310/VPCP-KGVX năm 2018 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (18/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (17/12/2018) Công văn 12221/VPCP-V.I năm 2018 xử lý phản ánh của báo chí về Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (16/12/2018) Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
9. (14/12/2018) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (26/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3794/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (20/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trường trung học cơ sở chất lượng cao kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (14/12/2018) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
5. (10/12/2018) Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
Giao thông, vận tải
1. (26/12/2018) Công văn 12539/VPCP-CN năm 2018 về chỉ đạo kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực Giao thông vận tải
3. (20/12/2018) Quyết định 2732/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
4. (14/12/2018) Thông tư 58/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (25/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (17/12/2018) Công văn 12221/VPCP-V.I năm 2018 xử lý phản ánh của báo chí về Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/12/2018) Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
4. (13/12/2018) Công văn 29/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (12/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Khoa học, công nghệ
1. (24/12/2018) Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
3. (20/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (19/12/2018) Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2018 về Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (13/12/2018) Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (13/12/2018) Thông tư 169/2018/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
Bưu chính, viễn thông
1. (17/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
2. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
3. (14/12/2018) Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (11/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (25/12/2018) Công văn 12527/VPCP-KSTT năm 2018 về xử lý thông tin báo chí phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/12/2018) Công văn 12356/VPCP-NC năm 2018 xử lý thông tin báo chí phản ánh về hành vi hủy hoại tài sản của công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/12/2018) Công văn 12221/VPCP-V.I năm 2018 xử lý phản ánh của báo chí về Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/12/2018) Công văn 12235/VPCP-NN năm 2018 Báo điện tử VnExpress phản ánh về Cách xác định giá đất nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/12/2018) Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (24/12/2018) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2018 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (20/12/2018) Quyết định 2964/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (19/12/2018) Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/12/2018) Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (18/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (18/12/2018) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (18/12/2018) Quyết định 1772/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (17/12/2018) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
10. (17/12/2018) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư và du lịch năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
11. (13/12/2018) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh
12. (13/12/2018) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
13. (12/12/2018) Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Hành chính tư pháp
1. (25/12/2018) Công văn 12527/VPCP-KSTT năm 2018 về xử lý thông tin báo chí phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
Hình sự
1. (24/12/2018) Công văn 276/TANDTC-PC năm 2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thi hành án
1. (24/12/2018) Công văn 276/TANDTC-PC năm 2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Đặc xá 2018
Khiếu nại, tố cáo
1. (25/12/2018) Công văn 5420/LĐTBXH-VP năm 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/12/2018) Thông báo 466/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/12/2018) Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (24/12/2018) Công văn 276/TANDTC-PC năm 2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (10/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (21/12/2018) Công văn 12421/VPCP-KSTT năm 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao tại Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
3. (20/12/2018) Quyết định 2964/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (20/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực Giao thông vận tải
5. (20/12/2018) Quyết định 2732/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
6. (19/12/2018) Kế hoạch 8419/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (19/12/2018) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (17/12/2018) Kế hoạch 10041/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
9. (14/12/2018) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
10. (14/12/2018) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
11. (14/12/2018) Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
12. (12/12/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (12/12/2018) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (12/12/2018) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính hiệu lực thi hành 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
15. (12/12/2018) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (12/12/2018) Quyết định 7377/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
17. (10/12/2018) Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
Thống kê
1. (25/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (20/12/2018) Công văn 12357/VPCP-KTTH năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (25/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3793/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (21/12/2018) Kế hoạch 3794/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (14/12/2018) Quyết định 6788/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số do thành phố Hà Nội ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (13/12/2018) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (12/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (11/12/2018) Kế hoạch 3670/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hà Nam ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (24/12/2018) Công văn 12491/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 29 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/12/2018) Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/12/2018) Thông báo 470/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/12/2018) Công văn 12448/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/12/2018) Quyết định 1802/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (21/12/2018) Công văn 12421/VPCP-KSTT năm 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao tại Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (20/12/2018) Công văn 1845/TTg-ĐMDN năm 2018 về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (19/12/2018) Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2018 về Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (18/12/2018) Công văn 12259/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực Việt Nam- Wallonie- Bruxelles do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (17/12/2018) Quyết định 2710/QĐ-BGTVT năm 2018 bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
12. (16/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La
13. (14/12/2018) Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
14. (13/12/2018) Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
15. (13/12/2018) Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16. (10/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (21/12/2018) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2018 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (14/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
3. (13/12/2018) Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (13/12/2018) Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

65

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!