Danh mục văn bản mới (từ ngày 15/6 - 21/6/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 15/6 - 21/6/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 15/6 - 21/6/2019)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (17/06/2019) Chỉ thị 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2019) Công văn 710/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/06/2019) Công văn 705/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (11/06/2019) Công văn 5090/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo kết quả Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (06/06/2019) Quyết định 2309/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
6. (05/06/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (29/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với Cách mạng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (27/05/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (23/05/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (23/05/2019) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
11. (22/05/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"
12. (21/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (20/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (09/05/2019) Quyết định 1082/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
15. (08/05/2019) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
16. (08/05/2019) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2019 về điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
17. (18/04/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (11/04/2019) Quyết định 927/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
19. (11/04/2019) Quyết định 928/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
20. (11/04/2019) Quyết định 926/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Tài nguyên
1. (29/05/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Môi trường
1. (17/06/2019) Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Nông nghiệp, nông thôn
1. (18/06/2019) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2019 triển khai giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW do Chính phủ ban hành
2. (17/06/2019) Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/05/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình
Trật tự an toàn xã hội
1. (19/06/2019) Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
2. (17/06/2019) Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2019 về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (11/06/2019) Công văn 5055/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/06/2019) Thông tư 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
5. (11/06/2019) Công văn 3824/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/05/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (28/05/2019) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2019 quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng, hồ sơ lưu trữ, thẩm quyền xét duyệt, tiêu chí đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (24/05/2019) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thái Nguyên ban hành
An ninh quốc gia
1. (19/06/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 36/2012/QĐ-UBND Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quốc phòng
1. (11/06/2019) Thông tư 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
2. (11/06/2019) Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (08/04/2019) Kế hoạch 43/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên
Tài chính
1. (17/06/2019) Công điện 724/CĐ-TTg năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2019) Công văn 3385/BYT-KH-TC năm 2019 về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (13/06/2019) Công văn 3910/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (13/06/2019) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2019 quy định Danh mục nghề, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (13/06/2019) Quyết định 1695/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020
6. (12/06/2019) Công văn 8997/QLD-GT năm 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (11/06/2019) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (11/06/2019) Công văn 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (11/06/2019) Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
10. (10/06/2019) Công văn 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (07/06/2019) Công văn 3767/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Tăm bông do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (06/06/2019) Công văn 3759/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (06/06/2019) Công văn 3758/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (06/06/2019) Công văn 3726/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (06/06/2019) Công văn 3727/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (05/06/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (05/06/2019) Quyết định 1561/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
18. (03/06/2019) Công văn 3675/BKHĐT-KTCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (03/06/2019) Công văn 3587/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về phân loại hàng hóa và xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (03/06/2019) Công văn 3606/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại các linh kiện do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (03/06/2019) Công văn 3586/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số 01/PTPL-CBC do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (03/06/2019) Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (03/06/2019) Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2019 tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (31/05/2019) Công văn 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành
25. (30/05/2019) Công văn 3513/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (30/05/2019) Công văn 3514/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (28/05/2019) Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND và Khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết 89/2017/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
28. (27/05/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
29. (23/05/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
30. (22/05/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"
31. (21/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32. (17/05/2019) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
33. (14/05/2019) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đơn giá dịch vụ tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
34. (08/05/2019) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
35. (08/05/2019) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2019 về điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
36. (18/04/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Bảo hiểm
1. (06/05/2019) Công văn 5163/BTC-QLBH năm 2019 về kinh doanh ngành, nghề môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
Công nghiệp
1. (17/06/2019) Công văn 4286/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (12/06/2019) Công văn 5154/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức của Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2019) Quyết định 689/QĐ-UBND phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019
Y tế - dược
1. (18/06/2019) Công văn 370/YDCT-QLY năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
2. (17/06/2019) Thông tư 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (17/06/2019) Công văn 3385/BYT-KH-TC năm 2019 về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (14/06/2019) Quyết định 2470/QĐ-BYT năm 2019 về hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (13/06/2019) Công văn 627/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
6. (13/06/2019) Công văn 9220/QLD-ĐK năm 2019 thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (12/06/2019) Công văn 8997/QLD-GT năm 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (10/06/2019) Quyết định 359/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (10/06/2019) Công văn 3250/BYT-KCB năm 2019 về khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động do Bộ Y tế ban hành
10. (10/06/2019) Công văn 8877/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (10/06/2019) Công văn 8878/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (05/06/2019) Công văn 8638/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (03/06/2019) Quyết định 2187/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (23/05/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (18/06/2019) Quyết định 1711/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (13/06/2019) Công văn 45553/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/06/2019) Công văn 45551/CT-TTHT năm 2019 về chi phí quảng cáo trên Google, Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/06/2019) Công văn 45562/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/06/2019) Công văn 45561/CT-TTHT năm 2019 về hiệu lực văn bản và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (13/06/2019) Công văn 45565/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (13/06/2019) Công văn 45566/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (13/06/2019) Công văn 3910/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (13/06/2019) Công văn 45559/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/06/2019) Công văn 44996/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (11/06/2019) Công văn 44738/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (11/06/2019) Công văn 44743/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (11/06/2019) Công văn 44744/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (11/06/2019) Công văn 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (10/06/2019) Công văn 44289/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài trợ cho y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (10/06/2019) Công văn 44290/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (10/06/2019) Công văn 44291/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là tài sản bảo đảm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (10/06/2019) Công văn 44033/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (10/06/2019) Công văn 44032/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn 1 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (10/06/2019) Công văn 44029/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (10/06/2019) Công văn 44031/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về nội dung sử dụng bất hợp pháp hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (10/06/2019) Công văn 44285/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ kiểm định kỹ thuật cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
23. (10/06/2019) Công văn 44292/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (10/06/2019) Công văn 44288/CT-TTHT năm 2019 về mở tờ khai hải quan để chứng minh nguồn tiền thanh toán ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (10/06/2019) Công văn 44287/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (10/06/2019) Công văn 44286/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
27. (10/06/2019) Công văn 5047/VPCP-CN năm 2019 về báo cáo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
28. (07/06/2019) Công văn 43467/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (07/06/2019) Công văn 43470/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu về ở nội trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (07/06/2019) Công văn 43471/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán mua tài sản cố định bằng Quỹ đầu tư phát triển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (07/06/2019) Công văn 3767/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Tăm bông do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (07/06/2019) Công văn 3766/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (06/06/2019) Công văn 3758/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (06/06/2019) Công văn 3726/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (05/06/2019) Công văn 3663/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (03/06/2019) Công văn 3675/BKHĐT-KTCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
37. (03/06/2019) Công văn 3587/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về phân loại hàng hóa và xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (03/06/2019) Công văn 3606/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại các linh kiện do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (31/05/2019) Công văn 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành
40. (30/05/2019) Công văn 40632/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (30/05/2019) Công văn 3513/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (30/05/2019) Công văn 3514/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (22/05/2019) Công văn 2044/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
44. (20/05/2019) Công văn 1988/TCT-DNL năm 2019 về khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (13/06/2019) Công văn 45562/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (13/06/2019) Công văn 45565/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/06/2019) Công văn 44743/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/06/2019) Công văn 44744/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/06/2019) Công văn 44032/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn 1 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (10/06/2019) Công văn 44031/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về nội dung sử dụng bất hợp pháp hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/05/2019) Công văn 40632/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (13/06/2019) Công văn 45553/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/06/2019) Công văn 44738/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/06/2019) Công văn 44289/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài trợ cho y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/06/2019) Công văn 44286/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (07/06/2019) Công văn 43470/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu về ở nội trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (19/06/2019) Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
2. (17/06/2019) Công văn 4286/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (10/06/2019) Công văn 44033/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/06/2019) Quyết định 789/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lao động
1. (14/06/2019) Công văn 5239/VPCP-CN năm 2019 báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/06/2019) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2019 quy định Danh mục nghề, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (13/06/2019) Quyết định 387/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (11/06/2019) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (11/06/2019) Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
6. (29/05/2019) Công văn 318/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành
7. (27/05/2019) Kế hoạch 75/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
8. (07/05/2019) Công văn 254/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
9. (10/04/2019) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào tại phụ lục kèm theo Quyết định 1155/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Chính sách xã hội
1. (29/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với Cách mạng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
2. (17/05/2019) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Giáo dục, đào tạo
1. (18/06/2019) Công điện 520/CĐ-BGDĐT về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (18/06/2019) Công điện 519/CĐ-BGDĐT về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (07/06/2019) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND
Giao thông, vận tải
1. (18/06/2019) Công văn 5336/VPCP-CN năm 2019 về dự án đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2019) Công điện 722/CĐ-TTg năm 2019 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/06/2019) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương
4. (13/06/2019) Công văn 5179/VPCP-CN năm 2019 bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/06/2019) Thông tư 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
6. (12/06/2019) Thông tư 21/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực vịnh Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (12/06/2019) Công văn 5112/VPCP-CN năm 2019 về dừng triển khai đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (11/06/2019) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 418/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thái Nguyên ban hành
9. (10/06/2019) Công văn 5047/VPCP-CN năm 2019 về báo cáo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/06/2019) Quyết định 1110/QĐ-BGTVT năm 2019 về danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020
11. (06/06/2019) Công văn 3725/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (03/05/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (22/04/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (18/06/2019) Công văn 5328/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2019) Công văn 5329/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/06/2019) Công văn 5338/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/06/2019) Quyết định 754/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/06/2019) Công văn 5115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Xây dựng kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (11/06/2019) Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (10/06/2019) Công văn 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (07/06/2019) Quyết định 1110/QĐ-BGTVT năm 2019 về danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020
2. (09/05/2019) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Bưu chính, viễn thông
1. (19/06/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (14/06/2019) Công văn 5255/VPCP-V.I năm 2019 về điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh về Thanh tra Bộ Xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2019) Công văn 5155/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về ngành Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/06/2019) Công văn 5153/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về chất lượng khách sạn trong ngành Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/06/2019) Công văn 5154/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức của Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (14/06/2019) Công văn 5253/VPCP-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2019) Công văn 5155/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về ngành Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/06/2019) Công văn 5153/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về chất lượng khách sạn trong ngành Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
Hành chính tư pháp
1. (06/06/2019) Quyết định 968/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Cao Thu Huyền do Chủ tịch nước ban hành
2. (06/06/2019) Quyết định 969/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (06/06/2019) Quyết định 970/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Thị Duyên do Chủ tịch nước ban hành
4. (06/06/2019) Quyết định 971/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Mai Hùng Cường do Chủ tịch nước ban hành
5. (04/06/2019) Quyết định 916/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Dương Nam do Chủ tịch nước ban hành
6. (04/06/2019) Quyết định 914/QĐ-CTN năm 2019 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Chin-Huang do Chủ tịch nước ban hành
7. (04/06/2019) Quyết định 915/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Trần Ngọc Hiền do Chủ tịch nước ban hành
8. (04/06/2019) Quyết định 911/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Lộc do Chủ tịch nước ban hành
9. (04/06/2019) Quyết định 912/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Thị Phương Nhung do Chủ tịch nước ban hành
10. (04/06/2019) Quyết định 913/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Văn Duy do Chủ tịch nước ban hành
11. (29/05/2019) Quyết định 861/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
12. (29/05/2019) Quyết định 863/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
13. (29/05/2019) Quyết định 862/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
14. (29/05/2019) Quyết định 860/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
15. (29/05/2019) Quyết định 858/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 21 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
16. (29/05/2019) Quyết định 859/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
Thi hành án
1. (14/06/2019) Nghị định 52/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đặc xá
Khiếu nại, tố cáo
1. (14/06/2019) Công văn 5255/VPCP-V.I năm 2019 về điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh về Thanh tra Bộ Xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/06/2019) Công văn 5055/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (04/06/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 428/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (17/06/2019) Quyết định 1379/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp
2. (14/06/2019) Quyết định 529/QĐ-BXD năm 2019 Quy chế về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (16/05/2019) Chỉ thị 05/CT-CTUBND về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (24/05/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (10/05/2019) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (14/06/2019) Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/06/2019) Công văn 5182/VPCP-QHĐP năm 2019 về nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/06/2019) Quyết định 387/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (29/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (03/05/2019) Nghị quyết 149/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 132/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (17/06/2019) Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2019) Thông báo 208/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2019) Quyết định 683/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/05/2019) Công văn 3459/BNN-VP năm 2019 thực hiện Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (14/06/2019) Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/06/2019) Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2019 về khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (28/05/2019) Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

132

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!