Danh mục văn bản mới (từ ngày 22/6 - 28/6/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/6 - 28/6/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 22/6 - 28/6/2019)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (21/06/2019) Công văn 5496/VPCP-NN năm 2019 về cho thuê đất có mặt nước ven biển của dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/06/2019) Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. (18/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
4. (14/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (13/06/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 32 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND
6. (11/06/2019) Quyết định 1237/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
7. (23/05/2019) Công văn 2069/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/05/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
9. (13/05/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
Tài nguyên
1. (11/06/2019) Công văn 3820/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/05/2019) Quyết định 638/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/04/2019) Công văn 1330/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
Môi trường
1. (23/06/2019) Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/06/2019) Quyết định 761/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/06/2019) Công văn 2925/BTNMT-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (17/06/2019) Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
5. (30/05/2019) Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (14/05/2019) Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (26/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2019) Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (11/06/2019) Thông báo 4065/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (10/06/2019) Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (03/06/2019) Chỉ thị 3837/CT-BNN-TCTL năm 2019 về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (29/05/2019) Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (25/06/2019) Công văn 5596/VPCP-V.I năm 2019 về tình hình buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2019) Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/06/2019) Công văn 3360/BYT-TTrB về tăng cường triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019” do Bộ Y tế ban hành
4. (07/05/2019) Công văn 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành
An ninh quốc gia
1. (21/05/2019) Công văn 1343/BCA-V03 2019 về thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài do Bộ Công an ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (14/06/2019) Quyết định 734/QĐ-TTg năm 2019 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính
1. (27/06/2019) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2019) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/06/2019) Công văn 4138/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/06/2019) Công văn 5546/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/06/2019) Công văn 2925/BTNMT-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (19/06/2019) Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
7. (19/06/2019) Công văn 47278/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/06/2019) Quyết định 1737/QĐ-TCHQ năm 2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
9. (18/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
10. (18/06/2019) Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (17/06/2019) Công văn 46320/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (14/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (14/06/2019) Công văn 2199/BTP-KHTC năm 2019 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tư pháp ban hành
14. (13/06/2019) Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (13/06/2019) Công văn 3936/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “vòi sen bằng đồng” và “vòi nước bằng đồng” do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (13/06/2019) Công văn 3935/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (11/06/2019) Công văn 3820/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (10/06/2019) Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
19. (06/06/2019) Công văn 3732/TCHQ-QSGL năm 2019 vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (06/06/2019) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (05/06/2019) Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22. (03/06/2019) Công văn 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
23. (03/06/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24. (30/05/2019) Công văn 3380/TCHQ-TXNK năm 2019 về bị cưỡng chế thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (28/05/2019) Công văn 8332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (28/05/2019) Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành
27. (28/05/2019) Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
28. (27/05/2019) Công văn 3478/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2019 về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
29. (23/05/2019) Công văn 2069/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
30. (16/05/2019) Công văn 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
31. (16/05/2019) Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
32. (14/05/2019) Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
33. (13/05/2019) Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành
34. (11/04/2019) Quyết định 434/QĐ-BKHĐT về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Bảo hiểm
1. (26/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2019) Công văn 1302/BHXH-QLT năm 2019 về rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (10/06/2019) Kế hoạch 2276/KH-LĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (06/06/2019) Công văn 3181/BYT-BH năm 2019 về việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính do Bộ Y tế ban hành
Công nghiệp
1. (06/06/2019) Công văn 3732/TCHQ-QSGL năm 2019 vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
Y tế - dược
1. (25/06/2019) Công văn 5561/VPCP-KGVX năm 2019 về tình hình thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2019) Công văn 9454/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (17/06/2019) Công văn 9397/QLD-CL năm 2019 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 65) do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (11/06/2019) Thông báo 4065/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (10/06/2019) Quyết định 2402/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (06/06/2019) Công văn 3181/BYT-BH năm 2019 về việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính do Bộ Y tế ban hành
7. (09/05/2019) Công văn 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (25/06/2019) Công văn 4138/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 48813/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/06/2019) Công văn 48819/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/06/2019) Công văn 48820/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/06/2019) Công văn 48815/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/06/2019) Công văn 48814/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/06/2019) Công văn 47692/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/06/2019) Công văn 47278/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/06/2019) Công văn 47280/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (19/06/2019) Công văn 47390/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (19/06/2019) Công văn 47391/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (19/06/2019) Công văn 47277/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (18/06/2019) Công văn 47002/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (18/06/2019) Công văn 46776/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất hàng mẫu không thu tiền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (18/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
16. (17/06/2019) Công văn 46322/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (17/06/2019) Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
18. (17/06/2019) Công văn 46320/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (17/06/2019) Công văn 46319/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (17/06/2019) Công văn 46549/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu vàng được gia công thành đồ trang sức tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (13/06/2019) Công văn 45549/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (13/06/2019) Công văn 2407/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
23. (13/06/2019) Công văn 3936/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “vòi sen bằng đồng” và “vòi nước bằng đồng” do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (13/06/2019) Công văn 3935/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (10/06/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (10/06/2019) Công văn 2355/TCT-DNNCN năm 2019 về nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
27. (10/06/2019) Công văn 2342/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu do Tổng cục Thuế ban hành
28. (07/06/2019) Công văn 2331/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
29. (07/06/2019) Công văn 2333/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
30. (06/06/2019) Công văn 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
31. (06/06/2019) Công văn 2296/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
32. (06/06/2019) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (05/06/2019) Công văn 2294/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
34. (05/06/2019) Công văn 2287/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
35. (04/06/2019) Công văn 2260/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
36. (04/06/2019) Công văn 2243/TCT-DNNCN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thục về chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc do Tổng cục Thuế ban hành
37. (04/06/2019) Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
38. (03/06/2019) Công văn 2236/TCT-KK năm 2019 về trả lời kiến nghị của người nộp thuế về địa điểm kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
39. (30/05/2019) Công văn 2173/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
40. (30/05/2019) Công văn 3380/TCHQ-TXNK năm 2019 về bị cưỡng chế thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (30/05/2019) Công văn 2175/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
42. (28/05/2019) Công văn 8332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (28/05/2019) Công văn 2150/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
44. (28/05/2019) Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành
45. (27/05/2019) Công văn 2116/TCT-CS năm 2019 đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
46. (27/05/2019) Công văn 2119/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
47. (24/05/2019) Công văn 2101/KK-TCT năm 2019 về thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
48. (22/05/2019) Công văn 2038/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Liên hiệp quốc tài trợ do Tổng cục Thuế ban hành
49. (21/05/2019) Công văn 2009/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
50. (21/05/2019) Công văn 2012/TCT-DNL năm 2019 về xem xét hành vi khai sai và cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
51. (21/05/2019) Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành
52. (17/05/2019) Công văn 1970/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài do Tổng Cục Thuế ban hành
53. (17/05/2019) Công văn 1974/TCT-PC năm 2019 về điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
54. (16/05/2019) Công văn 1945/TCT-CS năm 2019 về thanh toán và xuất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
55. (16/05/2019) Công văn 1950/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
56. (16/05/2019) Công văn 1959/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế đối với giao dịch tài chính phái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
57. (15/05/2019) Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành
58. (14/05/2019) Công văn 1910/TCT-DNNCN năm 2019 về hóa đơn lẻ từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành
59. (13/05/2019) Công văn 1880/TCT-DNL năm 2019 về hướng dẫn khai, nộp thuế đối với đơn vị kinh tế trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
60. (13/05/2019) Công văn 1906/TCT-QLT năm 2019 về xử lý không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
61. (09/05/2019) Công văn 1855/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
62. (09/05/2019) Công văn 1851/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
63. (09/05/2019) Công văn 1854/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
64. (03/05/2019) Công văn 4312/CT-KK năm 2019 về thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
65. (11/04/2019) Công văn 376/HTQTCT-CT năm 2019 hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
66. (10/04/2019) Công văn 1330/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
67. (10/04/2019) Công văn 1335/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (11/06/2019) Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (13/05/2019) Công văn 3452/NHNN-QLNH năm 2019 xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (10/05/2019) Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (24/06/2019) Công văn 48813/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 48819/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/06/2019) Công văn 48814/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/06/2019) Công văn 47280/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/06/2019) Công văn 47277/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/06/2019) Công văn 46319/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (06/06/2019) Công văn 2296/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
8. (16/05/2019) Công văn 1945/TCT-CS năm 2019 về thanh toán và xuất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
9. (26/04/2019) Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (19/06/2019) Công văn 47390/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (05/06/2019) Công văn 2287/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (04/06/2019) Công văn 2260/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (24/05/2019) Công văn 3454/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 trả lời kiến nghị về việc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (24/05/2019) Công văn 2101/KK-TCT năm 2019 về thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (23/05/2019) Công văn 3397/BKHĐT-QLKTTW năm 2019 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (22/05/2019) Công văn 3337/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về bổ sung ngành nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (21/05/2019) Công văn 2009/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (17/05/2019) Công văn 1974/TCT-PC năm 2019 về điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/05/2019) Công văn 1123/BXD-KTXD năm 2019 về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
11. (09/05/2019) Công văn 1855/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
12. (09/05/2019) Công văn 1854/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
13. (02/05/2019) Công văn 2757/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về chuyển nhượng một phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (22/04/2019) Công văn 2561/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (10/04/2019) Công văn 2482/BCT-KH năm 2019 quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP về tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên, cổ đông do Bộ Công thương ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (25/06/2019) Công văn 5577/VPCP-CN năm 2019 triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2019) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/06/2019) Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (14/06/2019) Quyết định 734/QĐ-TTg năm 2019 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/06/2019) Công văn 4076/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (14/06/2019) Công văn 4075/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (14/06/2019) Công văn 4077/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (12/06/2019) Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (11/06/2019) Kế hoạch 134/KH-UBND thực hiện đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019, tỉnh Thanh Hóa
10. (10/06/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND về nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (10/06/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
12. (10/06/2019) Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (06/06/2019) Công văn 3832/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (06/06/2019) Công văn 3833/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về tổ chức lựa chọn nhà đấu thầu thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (05/06/2019) Công văn 3740/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (03/06/2019) Công văn 3686/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài đã thực hiện dự án tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (31/05/2019) Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (30/05/2019) Công văn 3579/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến về dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (29/05/2019) Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (28/05/2019) Công văn 3515/BKHĐT-PC năm 2019 về trả lời vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (28/05/2019) Công văn 3522/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (28/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định phối hợp kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An
23. (24/05/2019) Công văn 3454/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 trả lời kiến nghị về việc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (23/05/2019) Công văn 3415/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
25. (22/05/2019) Công văn 3371/BKHĐT-QLĐT năm 2019 trả lời kiến nghị về việc đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26. (22/05/2019) Công văn 3352/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
27. (22/05/2019) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình
28. (21/05/2019) Công văn 3320/BKHĐT-QLĐT năm 2019 kiến nghị trong quá trình tham dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
29. (20/05/2019) Quyết định 1325A/QĐ-BCT năm 2019 về danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
30. (16/05/2019) Công văn 3219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
31. (16/05/2019) Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
32. (14/05/2019) Công văn 3092/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
33. (14/05/2019) Công văn 3088/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
34. (13/05/2019) Công văn 3052/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
35. (09/05/2019) Công văn 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
36. (07/05/2019) Công văn 2933/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi về nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
37. (07/05/2019) Công văn 2929/BKHĐT-QLĐT năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về sửa đổi Luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
38. (03/05/2019) Công văn 2772/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
39. (03/05/2019) Công văn 2773/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
40. (26/04/2019) Công văn 1932/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế trúng đấu giá tài sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
41. (26/04/2019) Công văn 2716/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
42. (25/04/2019) Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành
43. (19/04/2019) Công văn 2526/BKHĐT-QLĐT năm 2019 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành
44. (18/04/2019) Công văn 2468/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
45. (18/04/2019) Công văn 4566/BTC-ĐT năm 2019 về kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành
46. (18/04/2019) Công văn 2470/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
47. (01/04/2019) Công văn 65/BXD-QLN năm 2019 về thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
Lao động
1. (24/06/2019) Công văn 48815/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (19/06/2019) Công văn 47391/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/06/2019) Kế hoạch 111/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (03/06/2019) Công văn 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
5. (31/05/2019) Công văn 2139/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (27/05/2019) Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 161/2018/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
7. (24/05/2019) Công văn 2010/BLĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về giải quyết bồi thường tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (16/05/2019) Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
9. (15/05/2019) Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (04/05/2019) Công văn 246/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (07/06/2019) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 467/QĐ-TTg về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo do thành phố Hải Phòng ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (21/06/2019) Công văn 5479/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về đề án tuyển sinh đại học không trung thực do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2019) Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (17/06/2019) Kế hoạch 3688/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (17/06/2019) Công văn 5299/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về tư vấn du học do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/06/2019) Công văn 2563/BGDĐT-QLCL năm 2019 về đăng ký thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (05/06/2019) Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (26/06/2019) Công văn 5617/VPCP-CN năm 2019 xử lý đơn thư kiến nghị về tai nạn giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2019) Công văn 5577/VPCP-CN năm 2019 triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/06/2019) Nghị định 56/2019/NĐ-CP hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
4. (19/06/2019) Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (12/06/2019) Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (03/06/2019) Công văn 1289/BXD-KTXD năm 2019 về giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành
7. (28/05/2019) Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (14/05/2019) Công văn 3128/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (07/05/2019) Công văn 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành
10. (17/04/2019) Công văn 3516/BGTVT-VT năm 2019 về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (10/06/2019) Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (05/06/2019) Công văn 3741/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (03/06/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
4. (16/05/2019) Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành
5. (13/05/2019) Công văn 1123/BXD-KTXD năm 2019 về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
6. (10/05/2019) Công văn 1113/BXD-KTXD năm 2019 quyết toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (09/05/2019) Công văn 129/BXD-HĐXD năm 2019 cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (08/05/2019) Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (07/05/2019) Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành
10. (06/05/2019) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 quy định khung về mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025
11. (04/05/2019) Công văn 965/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý khối lượng mời thầu thiếu do Bộ Xây dựng ban hành
12. (18/04/2019) Công văn 4566/BTC-ĐT năm 2019 về kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành
13. (01/04/2019) Công văn 65/BXD-QLN năm 2019 về thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (13/06/2019) Công văn 2407/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
2. (30/05/2019) Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (20/06/2019) Quyết định 1187/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải
2. (13/06/2019) Công văn 1879/BTTTT-TTCS năm 2019 về khuyến nghị danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (27/05/2019) Công văn 3478/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2019 về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (10/05/2019) Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (24/06/2019) Công văn 5546/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/06/2019) Công văn 5479/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về đề án tuyển sinh đại học không trung thực do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/06/2019) Công văn 5299/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về tư vấn du học do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (25/06/2019) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/06/2019) Quyết định 2112/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (28/05/2019) Công văn 2009/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (25/06/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 2 quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 58/2018/QĐ-UBND
Hành chính tư pháp
1. (06/06/2019) Quyết định 967/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 239 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
2. (13/05/2019) Công văn 1683/BTP-HTQTCT năm 2019 hướng dẫn về việc thẩm quyền đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
3. (17/04/2019) Công văn 394/HTQTCT-CT năm 2019 về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
4. (11/04/2019) Công văn 376/HTQTCT-CT năm 2019 hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Hình sự
1. (18/06/2019) Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Thi hành án
1. (18/06/2019) Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (18/06/2019) Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/06/2019) Công văn 2209/BTP-PBGDPL thực hiện trong năm 2019 Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do Bộ Tư pháp ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (24/06/2019) Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
2. (24/06/2019) Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2019 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Chính phủ ban hành
3. (21/06/2019) Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (21/06/2019) Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/06/2019) Quyết định 1347/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp
6. (17/05/2019) Quyết định 828/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Văn thư, lưu trữ
1. (20/06/2019) Quyết định 1187/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (17/06/2019) Công văn 2209/BTP-PBGDPL thực hiện trong năm 2019 Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do Bộ Tư pháp ban hành
2. (05/06/2019) Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (25/06/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 2 quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 58/2018/QĐ-UBND
2. (21/06/2019) Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
3. (20/06/2019) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2019 hành động thực hiện Đề án 1439 triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (19/06/2019) Thông báo 213/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/06/2019) Thông báo 212/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/06/2019) Thông báo 211/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/06/2019) Quyết định 773/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8. (14/06/2019) Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2019 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
9. (10/06/2019) Quyết định 988/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (10/06/2019) Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
11. (10/06/2019) Quyết định 959/QĐ-BTC năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (10/06/2019) Quyết định 998/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (28/05/2019) Quyết định 638/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (22/05/2019) Công văn 3369/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (17/05/2019) Quyết định 828/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (30/05/2019) Chỉ thị 35-CT/TW năm 2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

102

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!