Danh mục văn bản mới (từ ngày 29/6 - 05/7/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 29/6 - 05/7/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 29/6 - 05/7/2019)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (28/06/2019) Công văn 5732/VPCP-NN năm 2019 Báo Vietnamnet phản ánh về diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2019) Thông tư 06/2019/TT-BNTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (25/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian, trình tự thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan có liên quan và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên
4. (20/06/2019) Công văn 7147/BTC-QLCS năm 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
5. (17/06/2019) Công văn 1067/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 về thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
6. (14/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ định giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
7. (14/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (14/06/2019) Công văn 1050/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
9. (14/06/2019) Công văn 131/BXD-QLN năm 2019 về kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
10. (12/06/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
11. (03/06/2019) Quyết định 2081/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
12. (27/05/2019) Quyết định 1979/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
13. (24/05/2019) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
14. (23/05/2019) Kế hoạch 747/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
15. (16/05/2019) Quyết định 1832/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
16. (16/05/2019) Quyết định 1129/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
17. (16/05/2019) Quyết định 1848/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
18. (15/05/2019) Quyết định 1826/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
19. (15/05/2019) Quyết định 1824/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
20. (15/05/2019) Quyết định 1820/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
21. (15/05/2019) Quyết định 1828/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
22. (14/05/2019) Quyết định 1403/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
23. (13/05/2019) Quyết định 1767/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
24. (13/05/2019) Quyết định 1769/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
25. (10/05/2019) Quyết định 1728/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
26. (10/05/2019) Quyết định 1729/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
27. (10/05/2019) Quyết định 1730/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
28. (10/05/2019) Quyết định 1749/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
29. (08/05/2019) Quyết định 1700/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
30. (07/05/2019) Quyết định 1687/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
31. (03/05/2019) Quyết định 1639/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
32. (03/05/2019) Quyết định 1631/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
33. (03/05/2019) Quyết định 1621/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
34. (03/05/2019) Quyết định 1633/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
35. (03/05/2019) Quyết định 1637/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
36. (02/05/2019) Quyết định 1260/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
37. (26/04/2019) Quyết định 1571/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
38. (26/04/2019) Quyết định 1586/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
39. (26/04/2019) Quyết định 1570/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
40. (26/04/2019) Quyết định 1587/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
41. (26/04/2019) Quyết định 1569/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
42. (26/04/2019) Quyết định 1568/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
43. (19/04/2019) Quyết định 1710/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
44. (18/04/2019) Quyết định 1700/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Nông nghiệp, nông thôn
1. (29/06/2019) Công điện 776/CĐ-TTg năm 2019 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/06/2019) Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/06/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
Trật tự an toàn xã hội
1. (24/06/2019) Kế hoạch 361/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen" do tỉnh An Giang ban hành
2. (12/06/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (07/06/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
An ninh quốc gia
1. (18/06/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn
Quốc phòng
1. (05/06/2019) Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (14/06/2019) Nghị quyết 80/2019/QH14 về gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do Quốc hội ban hành
Tài chính
1. (01/07/2019) Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
2. (27/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/06/2019) Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/06/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (25/06/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về hiệu lực thi hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học do tỉnh Hà Nam ban hành
6. (21/06/2019) Quyết đinh 767/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Phú Yên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (20/06/2019) Công văn 7147/BTC-QLCS năm 2019 về miễn tiền thuê đất cho các công ty lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
8. (19/06/2019) Công văn 4041/TCHQ-TXNK năm 2019 về thanh lý hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (14/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ định giá đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (14/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (14/06/2019) Công văn 3960/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (12/06/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
13. (05/06/2019) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (03/06/2019) Quyết định 2081/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
15. (14/05/2019) Quyết định 1403/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
16. (22/04/2019) Thông tư 25/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Y tế - dược
1. (25/06/2019) Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành
3. (21/06/2019) Quyết định 2595/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (21/06/2019) Quyết định 2596/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (21/06/2019) Quyết định 2597/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (18/06/2019) Quyết định 2520/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (11/06/2019) Công văn 3269/BYT-KCB năm 2019 giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (26/06/2019) Công văn 49849/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (26/06/2019) Công văn 49850/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ thực hiện tại nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/06/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
4. (25/06/2019) Công văn 49444/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/06/2019) Công văn 48817/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/06/2019) Công văn 48825/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (24/06/2019) Công văn 48823/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (24/06/2019) Công văn 48810/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/06/2019) Công văn 48812/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (24/06/2019) Công văn 2541/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành
11. (21/06/2019) Công văn 2501/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam nhưng không hiện diện tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
12. (21/06/2019) Công văn 2503/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (21/06/2019) Công văn 2504/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (19/06/2019) Công văn 4042/TCHQ-TXNK năm 2019 về doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/06/2019) Công văn 4048/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (19/06/2019) Công văn 4050/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (17/06/2019) Công văn 46321/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng ủy quyền cho chi nhánh của mình thanh toán do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/06/2019) Công văn 3985/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/06/2019) Công văn 3965/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai giải pháp thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (14/06/2019) Công văn 2422/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
21. (14/06/2019) Công văn 2420/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
22. (14/06/2019) Công văn 2421/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
23. (03/06/2019) Quyết định 2081/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
24. (14/05/2019) Quyết định 1403/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (26/06/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo cho các quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn hoạt động an toàn, có hiệu quả do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (25/06/2019) Công văn 49444/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 48825/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/06/2019) Công văn 48810/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/06/2019) Công văn 48812/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/06/2019) Công văn 46321/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng ủy quyền cho chi nhánh của mình thanh toán do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (28/06/2019) Công văn 5733/VPCP-ĐMDN thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 2541/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành
3. (21/06/2019) Công văn 2680/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội trong cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (20/06/2019) Công văn 7178/BTC-TCDN năm 2019 về xác định doanh nghiệp có vốn Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
5. (19/06/2019) Công văn 4042/TCHQ-TXNK năm 2019 về doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (19/06/2019) Công văn 4048/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (07/06/2019) Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH năm 2019 về xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (05/06/2019) Công văn 3763/BKHĐT-HTX năm 2019 về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (21/06/2019) Quyết đinh 767/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Phú Yên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/06/2019) Công văn 4249/BKHĐT-QLĐT năm 2019 xác định loại gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (19/06/2019) Quyết định 1178/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (18/06/2019) Công văn 4152/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (13/06/2019) Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (12/06/2019) Công văn 3992/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Honda Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (05/06/2019) Công văn 3719/BKHĐT-QLKKT năm 2019 điều chỉnh quy mô dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Lao động
1. (25/06/2019) Công văn 2505/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/06/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
3. (17/06/2019) Công văn 2387/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về cách làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (14/06/2019) Nghị quyết 80/2019/QH14 về gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do Quốc hội ban hành
5. (05/06/2019) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (04/06/2019) Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 100/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng do tỉnh Bắc Ninh ban hành
7. (03/06/2019) Công văn 482/CVL-BHTN năm 2019 về chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Việc làm ban hành
Chính sách xã hội
1. (27/06/2019) Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (24/06/2019) Kế hoạch 1007/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2019-2025” tỉnh Quảng Bình
2. (21/06/2019) Quyết định 2596/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (21/06/2019) Công văn 2680/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội trong cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (21/06/2019) Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/06/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
6. (05/06/2019) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (05/06/2019) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giao thông, vận tải
1. (28/06/2019) Công văn 5713/VPCP-CN năm 2019 về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2019) Thông báo 221/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/06/2019) Thông tư 23/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (27/06/2019) Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/06/2019) Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/06/2019) Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/06/2019) Thông báo 1041/TB-TTCP năm 2019 kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh do Thanh Tra Chính phủ ban hành
5. (25/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian, trình tự thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan có liên quan và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên
6. (24/06/2019) Công văn 178/BXD-HĐXD năm 2019 về dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành
7. (17/06/2019) Công văn 1395/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (14/06/2019) Công văn 1374/BXD-VLXD năm 2019 về vấn đề sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
9. (05/06/2019) Công văn 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 về ghi thông tin diện tích sàn sử dụng căn hộ trên giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
10. (24/05/2019) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Khoa học, công nghệ
1. (12/06/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (25/06/2019) Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành
2. (24/06/2019) Công văn 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành
3. (12/06/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (26/06/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 05/2015/QĐ-UBND
Hành chính tư pháp
1. (26/06/2019) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (19/06/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Long An
3. (14/06/2019) Quyết định 1032/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lee Nguyễn Ha Young do Chủ tịch nước ban hành
4. (14/06/2019) Quyết định 1033/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 467 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (14/06/2019) Quyết định 1031/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 132 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
6. (12/06/2019) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
7. (12/06/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (03/06/2019) Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (28/05/2019) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (24/05/2019) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (20/05/2019) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Khiếu nại, tố cáo
1. (11/06/2019) Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW năm 2019 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (10/06/2019) Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 về thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân do Quốc hội ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (25/06/2019) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (12/06/2019) Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
3. (11/06/2019) Nghị quyết 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Quốc hội ban hành
4. (03/06/2019) Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (28/05/2019) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (24/05/2019) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (20/05/2019) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Thống kê
1. (14/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (07/06/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (20/05/2019) Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (25/06/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về hiệu lực thi hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học do tỉnh Hà Nam ban hành
2. (21/06/2019) Quyết định 2595/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (21/06/2019) Quyết định 2597/QĐ-BYT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (18/06/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn
5. (12/06/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
6. (04/06/2019) Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 100/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng do tỉnh Bắc Ninh ban hành
7. (04/06/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND17 về tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh và con bệnh binh nặng vào viên chức nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (28/06/2019) Công văn 5728/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/06/2019) Quyết định 1072/QĐ-BTC năm 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (21/06/2019) Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (18/06/2019) Quyết định 745/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận 10 xã an toàn khu tại tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/06/2019) Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV
6. (14/06/2019) Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
7. (10/06/2019) Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
8. (04/06/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND17 về tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh và con bệnh binh nặng vào viên chức nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (28/06/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
2. (13/06/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (29/06/2019) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2019) Công văn 5713/VPCP-CN năm 2019 về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (11/06/2019) Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW năm 2019 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

125

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!