• Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  • Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  • 14:02, 16/11/2020
  • Để xác nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất của chủ sở hữu cần phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu mọi người cần phải biết.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018