Chưa nộp tiền sử dụng đất có được sang tên sổ đỏ hay không?

Nộp tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất. Trường hợp, người sử dụng đất muốn sang tên sổ đỏ nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất có được phép hay không?

sang tên sổ đỏ

Chưa nộp tiền sử dụng đất có được sang tên sổ đỏ hay không? (Ảnh minh họa)

Theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, bên cạnh các quyền chung cơ bản của người sử dụng đất như:

 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

 • Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

 • Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

 • Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Người sử dụng đất còn có các quyền quan trọng như: được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong đó, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng (hay còn gọi là sang tên sổ đỏ) khi đáp ứng đủ các điệu kiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận;

 • Đất không có tranh chấp;

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Theo đó, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ do cơ quan thuế xác định.

Như vậy, người sử dụng đất không được thực hiện sang tên sổ đỏ khi chưa nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp muốn thực hiện quyền sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, tức phải nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Thùy Trâm

309

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan