Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?

Hiện nay có rất nhiều trường hợp đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn mức quy định tối thiểu. Vậy những người trong trường hợp này có được cấp sổ đỏ không?

 sổ đỏ, Luật Đất đai 2013

Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định 43/2013/NĐ-CP, người dân khi có diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp sổ đỏ khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Pháp luật chỉ quy định 02 điều kiện cụ thể để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có phần diện tích đất nhỏ hơn quy định:

Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có đủ điện kiện cấp sổ đỏ.

Bên cạnh đó, Theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà đã có giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký lần đầu thì phải đăng ký biến động đất đai. Hay nói cách khác, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà đã được cấp giấy chứng nhận thì không được cấp giấy chứng nhận mới mà chỉ sang tên theo điểm i Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Như vậy, nếu thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng đã được cấp giấy chứng nhận khi chuyển nhượng thì sẽ được sang tên giấy chứng nhận.

Lưu ý:

- Trường hợp người sử dụng đất tự chia tách thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sẽ không được công chứng và cấp giấy tờ nhà đất.

- Trường hợp người sử dụng đất xin tách thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa. Lô đất mới này sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai 2013

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Ngọc Tài

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan