Hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi góp vốn bằng QSDĐ vào doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020, khi thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đăng ký biến động đất đai, Luật Doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi góp vốn bằng QSDĐ vào doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Để giúp Quý khách hàng có thể nhanh chóng hoàn thành việc chuyển quyền sử dụng đất, Thư Ký Luật xin tổng hợp hồ sơ thực hiện đăng ký biến động đất đai trong trường hợp góp vốn và xoá việc đăng ký góp vốn bằng QSDĐ như sau:

Thành phần hồ sơ đăng ký biến động khi góp vốn:

  1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

  2. Hợp đồng, giấy chứng nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  3. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  4. Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;

  5. Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. 

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng QSDĐ:

  1. Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng;

  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, sung tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Lan Anh  

257

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan