Nhà nghỉ chưa xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch có được giảm giá điện không?

Ngày 16/4/2020, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 2698/BCT-ĐTĐL 2020 giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong Công văn 2698/BCT-ĐTĐL  có nhắc đến các đối tượng được hưởng chế độ giảm giá bán điện, giảm tiền điện đơn cử như khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch. Vậy các cơ sở lưu trú du lịch ở đây có bao gồm các nhà nghỉ, khách sạn… chưa đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hay không?

Về vấn đề này, Ban Biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định tại Công văn 2698/BCT-ĐTĐL có nêu rõ:

1. Giảm giá bán điện:

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Tại Khoản 12 Điều 3 và Khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch 2017 quy định:

Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch và điều kiện để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Điều 50 Luật Du lịch 2017, cụ thể như sau: “ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì nhà nghỉ, khách sạn… chỉ cần đủ điều kiện theo Điều 49 của Luật du lịch về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là được, không cần phải có xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, vì việc xếp hạng này chỉ mang tính khuyến khích không bắt buộc. Do đó, khi đủ điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch nhà nghỉ, khách sạn… sẽ được giảm giá bán điện theo Công văn 2698/BCT-ĐTĐL

Lê Hải

618

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan