Thủ tục cấp mới số nhà với hình thức đơn lẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì thủ tục cấp mới số nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay được thực hiện như thế nào? - Đây là câu hỏi của anh Ngô Xuân Hoàng gửi cho Thư Ký Luật ngày 11/10/2020.

Thủ tục cấp mới số nhà

Thủ tục cấp mới số nhà với hình thức đơn lẻ tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

1. Về thành phần hồ sơ cấp mới số nhà

Căn cứ Điều 20 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết đánh số và cấp Chứng nhận số nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

- Nhà ở, công trình xây dựng hoặc đất chưa xây dựng thuộc khu vực tuy đã thực hiện xong việc đánh số, nhưng chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc người sử dụng đất có yêu cầu được cấp số nhà do xây dựng mới; tách - nhập nhà hoặc xây thêm nhà trong cùng khuôn viên.

- Nhà ở, công trình xây dựng đã có số nhà ổn định, nhưng chủ sở hữu (sử dụng) có yêu cầu được cấp Chứng nhận số nhà để thực hiện các giao dịch có liên quan về nhà ở, công trình xây dựng.

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp Đơn đăng ký cấp số nhà (kèm các chứng từ có liên quan) gửi Ủy ban nhân dân quận hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để được cấp số nhà mới.

Theo đó, để được cấp mới số nhà, chủ nhà cần phải làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận số nhà. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký cấp số nhà;

- Chứng từ có liên quan, bao gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy phép xây dựng phù hợp và giấy phép xây dựng điều chỉnh (nếu có);

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ cấp mới số nhà

Theo Công văn 6278/SXD-QLN&CS Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đánh số và gắn biển số do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 20/8/2012, việc đánh số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà không còn là thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, mỗi Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ xây dựng quy trình cụ thể để kiểm soát, quản lý, lưu trữ hỗ sơ và giải quyết hồ sơ một cách hợp lý khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Và vì không còn là thủ tục hành chính nên Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ không tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Đồng thời, không phát hành các loại mẫu đơn cũ (ban hành kèm theo Quyết định 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) khi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ một cách hợp lý, khoa học; đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ không chậm hơn so với thời gian được quy định tại Quyết định 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể là không được chậm hơn 10 ngày.

3. Xử lý vi phạm trong việc gắn biển số nhà

Trách nhiệm của người sử dụng nhà trong việc gắn biên số nhà được quy định tại Điều 23, Điều 24 Quyết định 05/2006/QĐ-BXD. Theo đó, người sử dụng nhà có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ biển số nhà đã được gắn. Khi biển số nhà bị hư hỏng, bị mất, chủ sở hữu nhà (hoặc người sử dụng) phải làm đơn đề nghị gắn biển số nhà hoặc thay biển số mới gửi Uỷ ban nhân dân cấp phường. Không được dùng biển số nhà sai quy định, không được để nhà thiếu biển số. Trường hợp nhà có treo biển hiệu mà ghi địa chỉ khác với biển số nhà được gắn theo quy định của Quy chế này thì phải sửa đổi biển hiệu cho phù hợp.

Người có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với hành vi cố tình sách nhiễu, không chịu giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu cấp mới số nhà của cán bộ địa chính địa phương, người sử dụng nhà có quyền làm Đơn khiếu nại hành vi này gửi đến Chủ tich Ủy ban nhân dân nơi đang nắm giữ, giải quyết hồ sơ cấp mới số nhà đó. 

Đức Thảo

191

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan