Thủ tục mua bán tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm

Xin chào Thư Ký Luật, công ty tôi muốn bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Mong nhận được tư vấn. – Đây là thắc mắc Thư Ký Luật nhận được từ chị Thu Huyền tại Đồng Nai.

mua bán tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm

Thủ tục mua bán tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này của chị Thu Huyền, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin tư vấn như sau:

1. Điều kiện mua, bán tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm

Căn cứ Điều 189 Luật đất đai 2013 thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước thu tiền hàng năm khi có đủ các điều kiện sau:

- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

Bên cạnh đó, người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải đảm bảo:

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Theo đó, nếu công ty chị đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện trên thì mình thực hiện trình tự  mua, bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm theo Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2. Trình tự thực hiện thủ tục mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì người yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

  • Hợp đồng, văn bản mua bán tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm theo quy định.

  • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

  • Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2. Nộp hồ sơ mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Theo điểm b khoản 1 Điều 60 Luật đất đai thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.

Cơ quan Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán tài sản và phát sinh hiệu lực đối với người mua tài sản.

Bước 4. Nhận kết quả thủ tục mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm.

Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục hành chính mua bán tài sản trên đất thuê hàng năm không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua tài sản và 20 ngày cho thủ tục thuê đất.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Lê Hậu

706

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan