Điểm tin tuần
  • Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (10/8 - 15/8/2020)
  • Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (10/8 - 15/8/2020)
  • 09:08, 17/08/2020
  • Trong tuần vừa qua (từ ngày 10/8 - 15/8/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Cán bộ, Công chức, Viên chức; Xây dựng nhà ở, đô thị; Thuế, phí và lệ phí,... Nội dung cụ thể như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018