• Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (15/6 – 20/6/2020)
  • 16:08, 23/06/2020
  • Trong tuần vừa qua (15/6 - 20/6/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các chính sách, quy định nổi bật có nội dung liên quan đến các lĩnh vực như Thuế, phí, lệ phí; Khiếu nại, tố cáo; Hải quan - Xuất nhập khẩu;… Cụ thể gồm:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018