Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (09/11/2020 - 14/11/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (09/11/2020 - 14/11/2020)
Thu Ba

Trong tuần vừa qua (từ ngày 09/11/2020 - 14/11/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Tố tụng;... Nội dung cụ thể như sau:

1. Trích 14% kết quả lao động của phạm nhân để bổ sung mức ăn cho phạm nhân 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Theo đó, kết quả lao động của phạm nhân là phần chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động tổ chức lao động, học nghề của phạm nhân sau khi trừ các chi phí hợp lý quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 được sử dụng như sau:

  • Trích 14% để bổ sung mức ăn cho phạm nhân, cụ thể: Giám thị trại giam quyết định bổ sung mức ăn hằng ngày cho phạm nhân nhưng không được tăng thêm quá 1/6 lần tiêu chuẩn ăn hằng tháng mà pháp luật quy định cho mỗi phạm nhân; Đối với phạm nhân lao động làm thêm giờ, lao động ngày nghỉ được hưởng tiêu chuẩn ăn bằng 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường;…

  • Trích 2% lập Quỹ hòa nhập cộng đồng để chi tư vấn, hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù;

  • Trích 12% chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn lao động;

  • Trích 10% chi trả một phần công lao động cho phạm nhân lao động trực tiếp;

2. Kéo dài hiệu lực của 06 VB về hóa đơn điện tử đến 30/6/2022

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

hóa đơn điện tử

Kéo dài hiệu lực của 06 VB về hóa đơn điện tử đến 30/6/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (tức là 01/11/2020)  đến ngày 30/6/2022, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

  • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/ 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  • Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

  • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính);

  • Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

  • Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

  • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)”.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/11/2020.

3. Quy định mới về xử lý khủng bố bắt cóc con tin tại phiên tòa

Ngày 5/11/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, tại Thông tư 117 quy định trường hợp xảy ra tình huống khủng bố, bắt cóc con tin thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa có trách nhiệm báo cáo ngay Chủ tọa phiên tòa, cơ quan, lực lượng chuyên môn và khẩn trương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt, sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời, báo cáo người có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết; cấp cứu người bị thương (nếu có); bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết.

Hiện hành, Thông tư 13/2016/TT-BCA chỉ quy định “chỉ huy lực lượng bảo vệ phiên tòa phải báo ngay cho cơ quan, lực lượng chuyên trách và khẩn trương triển khai phương án phối hợp như đã dự kiến”.

Xem thêm tại: Thông tư 117/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/01/2021.

4. Thay đổi thời hạn giải ngân tái cấp vốn hỗ trợ dân gặp khó do dịch Covid-19

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách.

Thay đổi thời hạn giải ngân tái cấp vốn hỗ trợ dân gặp khó do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg (sau đây gọi là tái cấp vốn) với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng (mười sáu nghìn tỷ đồng).

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/01/2021 (thời hạn trước đây là đến hết ngày 31/7/2020).

Ngoài ra, thay thế các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-NHNN bằng các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-NHNN.

Xem thêm tại: Thông tư 12/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ 11/11/2020.

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan