Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (15/6 – 20/6/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (15/6 – 20/6/2020)
Thu Ba

Trong tuần vừa qua (15/6 - 20/6/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các chính sách, quy định nổi bật có nội dung liên quan đến các lĩnh vực như Thuế, phí, lệ phí; Khiếu nại, tố cáo; Hải quan - Xuất nhập khẩu;… Cụ thể gồm:

1. Mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Tài khoản thu phí được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của hệ thống thu phí điện tử không dừng, bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ của chủ phương tiện: Số CMND, hoặc số thẻ CCCD, hoặc số hộ chiếu; mã số DN, địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại liên lạc và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận chứng từ thu phí điện tử không dừng;

 • Mã số định danh của phương tiện giao thông đường bộ được nhận chi trả từ tài khoản thu phí;

 • Tải trọng phương tiện, số chỗ ngồi, loại xe, biển kiểm soát xe;

 • Số tiền trong tài khoản, lịch sử giao dịch của tài khoản.

Chi tiết xem tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/8/2020.

2. Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Ngày 19/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 11/TT-BYT về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục 2 quy định Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, đơn cử gồm:

 • Bromchlophos: Chỉ phun dạng hạt thể tích cực nhỏ (phun ULV) để diệt ruồi ngoài nhà;

 • Diethyl toluamid: Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi;

 • Diflubenzuron: Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt;

 • Dimethyl phthalate: Nồng độ sử dụng dưới 30%, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi;

 • Emamectin benzoate: Chỉ sử dụng trong chế phẩm dạng bả diệt gián hàm lượng dưới 0,2%;

 • Fenitrothion: Chỉ phun dạng hạt thể tích cực nhỏ (phun ULV) để diệt ruồi, muỗi, gián ngoài nhà;

 • Methoprene: Chỉ sử dụng để diệt bọ gậy, không dùng trong nước ăn uống, sinh hoạt;

Xem thêm tại Thông tư 11/TT-BYT có hiệu lực từ 20/8/2020.

3. 05 điều kiện công nhận kho ngoại quan chuyên dùng

Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được ban hành ngày 15/6/2020.

Theo đó, điều kiện công nhận kho ngoại quan chuyên dùng từ ngày 10/8/2020 được quy định như sau:

 • Khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics;

 • Kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

 • Diện tích: Kho ngoại quan chuyên dùng có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m3;

 • Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho ngoại quan chi tiết theo tờ khai hải quan;

 • Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý.

Chi tiết xem tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/8/2020.

4. Điều kiện thụ lý khiếu nại tại Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân.

Theo đó, các Tòa án nhân dân, người có thẩm quyền thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Nội dung khiếu nại, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp có đẩy đủ nội dung và hình thức theo quy định;

 • Khiếu nại trong thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan;

 • Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân;

 • Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

 • Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-TANDTC có hiệu lực từ 10/8/2020.

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan