Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (17/8 - 22/8/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (17/8 - 22/8/2020)
Thu Ba

Trong tuần vừa qua (từ ngày 17/8 - 22/8/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Quốc phòng, Lao động, Bảo hiểm,… Nội dung cụ thể như sau:

1. Cải tạo trường bắn, thao trường của cơ sở huấn luyện dự bị động viên

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được Chính phủ ban hành ngày 17/8/2020.

Cụ thể, Điều 9 Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định trường bắn, thao trường huấn luyện của cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng, gồm:

 • Trường bắn;

 • Thao trường huấn luyện, diễn tập chiến thuật;

 • Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, quân sự địa phương;

 • Thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành;

 • Khu huấn luyện điều lệnh, thể lực và hoạt động thể thao; phòng học chuyên ngành.

Lưu ý, trường bắn, thao trường huấn luyện nêu trên phải bảo đảm sự liên hoàn, phát huy hết công năng, đáp ứng yêu cầu huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Ngoài ra, doanh trại của cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng bảo đảm tối thiểu cho 01 tiểu đoàn bộ binh đủ quân (theo thiết kế mẫu doanh trại tiểu đoàn bộ binh đủ quân của Bộ Quốc phòng).

2. Trình tự, thủ tục buộc chấm dứt hoạt động thư viện từ ngày 05/10/2020

Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện được ban hành ngày 18/8/2020.

Trình tự, thủ tục buộc chấm dứt hoạt động thư viện

Trình tự, thủ tục buộc chấm dứt hoạt động thư viện từ ngày 05/10/2020 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục buộc chấm dứt hoạt động thư viện cụ thể như sau:

 • Chậm nhất 15 ngày làm việc, trước ngày hết hạn đình chỉ hoạt động, thư viện bị đình chỉ có trách nhiệm báo cáo việc khắc phục nguyên nhân bị đình chỉ (kèm tài liệu chứng minh). Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thư viện không khắc phục hoặc không thể khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ thì ra quyết định chấm dứt hoạt động của thư viện và gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức thành lập thư viện (nếu có);

 • Hết thời hạn đình chỉ, thư viện bị đình chỉ không có báo cáo việc khắc phục nguyên nhân bị đình chỉ thì ra quyết định chấm dứt hoạt động của thư viện;

 • Trường hợp có tiếp nhận tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện luân chuyển từ thư viện công lập, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định buộc chấm dứt hoạt động, thư viện bị chấm dứt hoạt động phải hoàn thành việc hoàn trả toàn bộ tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện cho thư viện được nhận luân chuyển.

3. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động áp dụng từ 18/8/2020

Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH là mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT, đính kèm). Trong đó:

 • NSDLĐ có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật Lao động theo mẫu D02-LT;

 • Mẫu D02-LT thay thế (mẫu D02-TS) - Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

4.  Quy chế kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của TAND

Ngày 19/8/2020, VKSNDTC đã ban hành Quyết định 299/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 

Theo đó, đối tượng kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là việc tuân theo pháp luật của các chủ thể sau:

 • Tòa án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án;

 • Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ; cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên; người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị;

 • Cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc.

Về phạm vi kiểm sát, theo Quy chế này, hoạt động kiểm sát bắt đầu từ khi Viện Kiểm sát nhận được thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đến khi có quyết định giải quyết việc xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Quyết định 299/QĐ-VKSTC, có hiệu lực từ ngày 03/09/2020.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan