Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (21/9 - 26/9/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (21/9 - 26/9/2020)
Nguyễn Trinh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 21/9 - 26/9/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Cán bộ, công chức, viên chức; Bảo hiểm; Xây dựng nhà ở, đô thị;… Nội dung cụ thể như sau:

1. CBCCVC bị xử lý kỷ luật vẫn được hưởng chế độ hưu trí

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được ban hành ngày 18/9/2020.

Cụ thể, tại Điều 38 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì vẫn thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Ngoài ra, trường hợp Hội đồng kỷ luật đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý kỷ luật nhưng chưa ra quyết định kỷ luật mà phát hiện thêm các tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện cán bộ, công chức, viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Hội đồng kỷ luật xem xét kiến nghị lại hình thức kỷ luật. Việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức giữ các chức danh tư pháp được thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/9/2020.

CBCCVC bị xử lý kỷ luật vẫn được hưởng chế độ hưu trí

CBCCVC bị xử lý kỷ luật vẫn được hưởng chế độ hưu trí (Ảnh minh họa)

2. Chữ ký số cá nhân tham gia GDĐT với BHXH Việt Nam phải gắn với chức danh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1166/QĐ-BHXH ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH.

Cụ thể, tại Điều 8 Quyết định 1166/QĐ-BHXH quy định, trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam, các đơn vị giao dịch phải thông báo chữ ký số của các cá nhân liên quan thuộc đơn vị giao dịch tham gia giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam. Chữ ký số của các cá nhân tham gia giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam phải gắn với từng chức danh tham gia và theo từng loại giao dịch cụ thể.

Trường hợp thay đổi các thông tin đã thông báo, gia hạn, tạm dừng hoặc thay đổi chứng thư số; thay đổi cặp khóa, các đơn vị tham gia giao dịch điện tử phải có thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với BHXH Việt Nam.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 1166/QĐ-BHXH, ban hành ngày 22/9/2020.

3. Cổng thông tin điện tử quốc gia áp dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 23/09/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

áp dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật

Cổng thông tin điện tử quốc gia áp dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công của CQNN, bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN để thiết kế và xây dựng Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công; cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; cơ quan báo chí có Trang thông tin điện tử/báo điện tử áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông tại Phụ lục của Thông tư này.

Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông tại Phụ lục của Thông tư này đối với Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực ngày 01/01/2021.

4. Thẩm định điều kiện cấp phép không quá 45 ngày đối với công trình XD cấp đặc biệt

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định thời gian thẩm định và rà soát điều kiện cấp phép là thời gian thẩm định theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định 113/2020/NĐ-CP và thời gian thực hiện song song việc có ý kiến phối hợp của cơ quan cấp phép, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau:

  • Không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp I, cấp đặc biệt;

  • Không quá 35 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

  • Không quá 25 ngày đối với các công trình còn lại.

Lưu ý: Chủ đầu tư công trình xây dựng chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định và có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan thẩm định nêu tại thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng.

Chi tiết xem tại Nghị định 113/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 18/9/2020 đến hết 31/12/2020.

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan