Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (23/11 – 27/11/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (23/11 – 27/11/2020)
Đức Thảo

Trong tuần vừa qua (từ ngày 23/11 - 27/11/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Lao động – tiền lương; Cán bộ, công chức, viên chức;... Nội dung cụ thể như sau:

1. Đã có Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau:

 • Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035;

 • Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện như sau:

  • Năm nghỉ hưu là năm 2021: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng, đối với lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2022: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 6 tháng, đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2023: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng, đối với lao động nữ là 56 tuổi;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2024: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi, đối với lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng;

  • ….

Chi tiết xem tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

2. Công chức, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch vào tháng 12 hàng năm

Ngày 20/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Theo đó, thực hiện Thông tư 11/2012/TT-BNV và Thông tư 07/2012/TT-BNV, Bộ LĐTBXH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động như sau:

 • Tháng 12 hàng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm;

 • Nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có);

 • Trường hợp có các thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức và người lao động không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, không chính xác hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động và trước pháp luật.

Xem thêm tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB, được ban hành ngày 20/11/2020. 

3. Đã có lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021 và Quốc khánh 2021 (chính thức)

Ngày 26/11/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 9895/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch 2021 và Quốc khánh 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tết 7 ngày (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021) và nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày (từ ngày 02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Xem thêm tại Công văn 9895/VPCP-KGVX ban hành ngày 26/11/2020.

4. Chính thức chưa tăng lương cơ sở của CBCCVC vào năm 2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2020.

Theo đó, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó:

 • Thực hiện loại trừ một số khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 86/2019/QH14 khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán năm 2021 dành để cải cách tiền lương; đồng thời, loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

 • Đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép báo cáo TTCP xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 128/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 27/12/2020.

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan