Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (26/10 - 31/10/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (26/10 - 31/10/2020)
Hải Thanh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 26/10/2020 - 31/10/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Hình sự; Cán bộ, công chức, viên chức; Tài chính; Bưu chính viễn thông;... Nội dung cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn giải đáp vướng mắc khi áp dụng quy định về “Tội cho vay lãi nặng”

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 4688/VKSTC-V14 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, VKSND tối cao có quan điểm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cụ thể về một số nội dung như sau:

 • Về khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự;

 • Về xử lý khoản tiền gốc và khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay nặng lãi;

 • Về xử lý khoản tiền thu lợi bất chính (khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi xuất trên 20%/năm;

 • Về trường hợp cho vay tính lãi suất khác nhau trong từng giai đoạn, có giai đoạn lãi suất gấp 5 lần trở lên của lãi suất cao nhất trong BLDS và tiền thu lợi bất chính thỏa mãn quy định tại Điều 201 BLHS (giai đoạn 1).

Xem chi tiết tại Công văn 4688/VKSTC-V14 ban hành ngày 9/10/2020.

2. Thủ tướng yêu cầu BYT công khai giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 9021/VPCP-KTTH về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020.

công khai giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu BYT công khai giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản 187/BTC-QLG ngày 13/10/2020, TTCP yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương triển khai việc tính đúng, tính đủ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, gửi Bộ Tài chính để ban hành giá tối đa (đối với xét nghiệm do Bộ Y tế đặt hàng) và công bố giá xét nghiệm do Bộ Y tế quy định theo thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo 337/TB-VPCP ngày 21/9 /2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, đối với giá vật tư y tế, tiếp tục tăng cường cập nhật, công khai kết quả trúng thầu vật tư, trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đảm bảo công khai, minh bạch đến người dân và xã hội, nhất là thông tin về giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại Công văn 9021/VPCP-KTTH, ban hành ngày 29/10/2020.

3. Thư ký Tòa án chính thức không còn phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 20/12

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

 • Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

 • Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

 • Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, so với Nghị định 78/2013/NĐ-CP thì Nghị định 130/2020/NĐ-CP đã bỏ Thư ký Tòa án ra khỏi các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Chi tiết xem tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

4. Hướng dẫn xếp lương đối với âm thanh viên, phát thanh viên 

Ngày 28/10/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

xếp lương đối với âm thanh viên, phát thanh viên

Hướng dẫn xếp lương đối với âm thanh viên, phát thanh viên (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT áp dụng bảng lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

 • Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng I (mã số V11.09.23), phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có 6 bậc, từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

 • Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng II (mã số V11.09.24), phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

 • Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25), phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

 • Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.26), phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Chi tiết xem tại Thông tư 30/2020/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 12/12/2020.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan