Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (31/8 - 5/9/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (31/8 - 5/9/2020)
Hải Thanh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 31/8 - 5/9/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Thuế - phí và lệ phí,… Nội dung cụ thể như sau:

1. Chính phủ thống nhất GPLX được cấp 12 điểm/01 năm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 123/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020.

Theo đó, Chính phủ thống nhất quy định về điểm của Giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chính (không phải là một hình thức xử phạt hành chính).

Giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/01 năm, nếu trong 01 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 01 năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho Giấy phép lái xe hàng năm.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người dân.

Đồng thời, Chính phủ sẽ quy định cụ thể các hành vi, nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 123/NQ-CP, ban hành ngày 31/8/2020.

GPLX được cấp 12 điểm/01 năm

Chính phủ thống nhất GPLX được cấp 12 điểm/01 năm (Ảnh minh họa)

2. Chỉ thị 666: Khuyến khích trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh 

Ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chỉ thị 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành giáo dục.

Theo đó, Bộ trưởng BGDĐT chỉ thị toàn ngành giáo dục tập trung khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện; tiếp tục khuyến khích mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020 - 2021 đế sẵn sàng thực hiện chương trình môn Tiếng Anh mới theo lộ trình; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của các ngành, nghề đào tạo; khuyến khích triển khai các chương trình đào tạo sử dụng ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời. bổ sung trang thiết bị thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến và trên máy tính cho cấp học phổ thông.

Chi tiết xem tại Chỉ thị 666/CT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 24/8/2020.

3. Đầu tư 2.696 tỷ đồng để xây dựng CSDL Căn cước công dân

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Căn cước công dân

Đầu tư 2.696 tỷ đồng để xây dựng CSDL Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD với mục tiêu nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD,...

Về quy mô và nội dung đầu tư: Xây dựng hệ thống CCCD thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại BCA, gồm:

  • Đầu tư phần cứng: Hệ nhận dạng sinh trắc học, máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật;

  • Đầu tư phần mềm: Phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng;

  • Dịch vụ đào tạo, triển khai thiết lập hạ tầng.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.696 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện: 2020 – 2022.

Chi tiết xem tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, ban hành ngày 03/9/2020.

4. Định lượng mua hàng miễn thuế đối với thuyền viên trên tàu biển

Ngày 28/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

Theo đó, đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế (bao gồm tàu biển có quốc tịch nước ngoài và tàu biển có quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế) theo quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 3 Nghị định 100/2020/NĐ-CP được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thuyền viên trên tàu biển chạy tuyến quốc tế trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam, định mức mỗi thuyền viên trong một lần tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam như sau:

- Rượu từ 20 độ trở lên: 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ: 2,0 lít hoặc đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít.

Đối với rượu nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định nhưng không vượt quá 01 lít thì được miễn thuế cả chai. Trường hợp vượt quá 01 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật;

- Thuốc lá điếu: 200 điếu hoặc thuốc lá sợi: 250 gam hoặc xì gà: 20 điếu.

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan