Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 01/7/2019 - 06/7/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 01/7/2019 - 06/7/2019)
Lê Trang

Tuần vừa qua (từ ngày 01/7/2019 - 06/7/2019) Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng liên quan đến đảng viên, trợ cấp, tiền lương,...nội dung cụ thể như sau.

 

1. Hướng dẫn tổ chức hội nghị giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng viên

Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa ban hành Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW về quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Theo đó, một trong các bước giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên là tổ chức hội nghị với các tổ chức đảng có liên quan được thực hiện theo hướng dẫn như sau:

  • Nếu không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc và dự kiến chuẩn y hình thức kỷ luật thì thường trực cấp ủy trực thuộc TW tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản và trao đổi các nội dung có liên quan;

  • Nếu có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc, có thể thay đổi hình thức kỷ luật thì ban thường vụ cấp ủy trực thuộc TW tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả xác minh bằng văn bản; bỏ phiếu đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW có hiệu lực từ ngày 11/6/2019.

2. Mức chuẩn trợ cấp cho người có công với cách mạng được tăng thêm 109.000 đồng

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác định trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng thêm 109.000 đồng, đạt mức 1.624.000 đồng. Mức trợ cấp đối với một số đối tượng cụ thể như sau:

  • Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân của người hoạt động cách mạng trước 1945 từ trần: 1.624.000 đồng;

  • Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945: 1.679.000 đồng;

  • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến: 1.361.000 đồng;

  • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 3.703.000 đồng.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2019, các mức trợ cấp, ưu đãi được áp dụng từ ngày 01/7/2019.

3. 04 trường hợp được từ chối yêu cầu giải trình theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP

Nghị định 59/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được từ chối yêu cầu giải trình về quyết định thi hành công vụ của mình trong một số trường hợp sau đây:

  • Không đủ điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình được quy định tại Điều 4 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP;

  • Nội dung yêu cầu giải trình thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP, nội dung đã được giải trình hoặc đã được thụ lý giải quyết, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng;

  • Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi do dùng chất kích thích hoặc có hành vi gây rối trật tự, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tiếp nhận yêu cầu giải trình;

  • Người được ủy quyền, người đại diện không có giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

4. Công thức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXBH và trợ cấp hàng tháng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP.

Theo đó, việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được thực hiện theo công thức sau đây:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2019 x 1,0719

Công thức đã nêu được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP.

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2019, các chế độ tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

503

Văn bản liên quan