Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 05/10 - 10/10/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 05/10 - 10/10/2020)
Lê Vy

Trong tuần vừa qua (từ ngày 05/10/2020 - 10/10/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Quốc phòng; Báo chí, xuất bản; Xuất nhập khẩu – Hải quan... Nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu rượu từ 29/9/2020

Ngày 29/9/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6358/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu rượu.

Theo đó, hồ sơ nhập khẩu rượu bao gồm:

 • Các chứng từ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC);

 • Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP): 01 bản chụp;

 • Đối với mặt hàng rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II Phụ lục ban hành kèm Nghị định 105/2017/NĐ-CP; không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu;

 • Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra đối chiếu thông tin về: tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài trên tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm với Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp.

thủ tục nhập khẩu rượu

Hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu rượu từ 29/9/2020 (Ảnh minh họa)

2. Ấn định số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

 • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được bố trí không quá 03 người;

Chi tiết xem tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/12/2020.

3. Phạt đến 80 triệu đồng khi xuất bản phẩm có nội dung dâm ô, đồi trụy

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

xuất bản phẩm có nội dung dâm ô, đồi trụy

Phạt đến 80 triệu đồng khi xuất bản phẩm có nội dung dâm ô, đồi trụy (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối với hành vi xuất bản xuất bản phẩm có nội dung thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt từ 40 – 80 triệu đồng, tăng gấp đôi mức phạt so với Nghị định 159/2013/NĐ-CP, cụ thể:

 • Dâm ô, đồi trụy, kích động bạo lực, mê tín dị đoan hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam đối với từng tên xuất bản phẩm;

 • Xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân đối với từng tên xuất bản phẩm;

 • Tiết lộ bí mật nhà nước đối với từng tên xuất bản phẩm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, đối với hành vi xuất bản phẩm có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; phương hại đến lợi ích quốc gia; gây mất đoàn kết dân tộc đối với từng tên xuất bản phẩm sẽ bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng.

Xem thêm các mức phạt khác tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/12/2020.

4. Quy định về cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay quân sự

Ngày 06/10/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay quân sự như sau:

 • Phi công quân sự không cấp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (sau đây gọi chung là quân nhân) đã hoàn thành chương trình đào tạo phi công quân sự và được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng, chứng chỉ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn phân cấp quy định tại Chương III Thông tư này;

 • Thành viên tổ bay quân sự không cấp là quân nhân đã hoàn thành chương trình huấn luyện, đào tạo thành viên tổ bay quân sự, được cấp có thẩm quyền phê chuẩn thực hiện nhiệm vụ theo chức trách nhưng chưa đạt tiêu chuẩn phân cấp quy định tại Chương III Thông tư này;

 • Phi công, thành viên tổ bay quân sự nêu trên đạt tiêu chuẩn phân cấp quy định tại Chương III Thông tư này được xét, quyết định phong cấp kỹ thuật tương ứng từ thấp lên cao theo thứ tự cấp 3, cấp 2, cấp 1.

Chi tiết xem tại Thông tư 120/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan