Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 11/11/2019 - 16/11/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 11/11/2019 - 16/11/2019)
Duy Thịnh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 11/11/2019 - 16/11/2019), THƯ KÝ LUẬT đã cập nhật được các văn bản nổi bật trong các lĩnh vực như công chức viên chức, thông tin truyền thông như sau.

1. Thông báo kết quả đánh giá cho CCVC ngành kiểm sát trong sau 2 ngày

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 561/QĐ-VKSTC ban hành quy chế đánh giá, phân loại công chức viên chức và người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân.

Theo đó, kể từ ngày ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền thì kết quả đánh giá phân loại công chức viên chức phải được thông báo bằng văn bản đến CCVC ngành kiểm sát sau 02 ngày làm việc.

Trường hợp không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì công chức, viên chức có quyền khiếu nại; người hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận và thông báo bằng văn bản chậm nhất sau 02 ngày làm việc theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, hết tập sự, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức.

Xem thêm tại Quyết định 561/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành từ ngày 13/11/2019.

2. Hoàn thành hệ thống quản lý mã định danh cho người dân trong năm 2020

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5349/QĐ-BYT về phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của đề án là việc hoàn thành hệ thống quản lý mã định danh y tế cho người dân trong năm 2020, đảm bảo mỗi hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cấp phát một mã định danh y tế.

Đồng thời, Đề án quy định sẽ phấn đấu đạt 80% người dân tại các tỉnh, TP trực thuộc TW được lập hồ sơ sức khỏe điện tử  trong năm 2020; đến năm 2025 sẽ có 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Xem thêm các nội dung khác tại Quyết định 5349/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2019.

3. Tăng cường xử lý hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp trên MXH

Thời gian vừa qua đã có một số cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như mua bán các loại văn bản, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm ảnh hưởng xấu đến công tac quản lý và trật tự xã hội. Do đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo như sau:

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

  • Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ nêu trên (kể cả đối với hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp).

Các nội dung nêu trên được đề cập tại Công văn 9747/VPCP-CN về việc rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật, được ban hành ngày 26/10/2019.

4. Thay đổi quyền lợi của nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã

Bộ Thông tin và truyền thông vừa có Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã.

Theo đó, hiện hành quy định nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).

Trong khi đó, quyền lợi của nhân viên làm việc tại bưu điện văn hóa xã được đề cập tại Thông tư 11/2019/T-BTTT như sau:

“Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.”.

Xem thêm tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

386

Văn bản liên quan