Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 11/5/2020 - 16/5/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 11/5/2020 - 16/5/2020)
Thu Ba

Tuần vừa qua (từ ngày 11/5/2020 - 16/5/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng liên quan đến Ngân hàng, Thi đua Khen thưởng, Giáo dục,... các văn bản cụ thể gồm có:

1. TCTD nước ngoài được cho vay ngắn hạn với lãi suất tối đa 5%/năm

Ngày 12/5/2020, NHNN đã ban hành Quyết định 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTC, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Theo đó, từ ngày 13/5/2020, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm;

  • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.

2. Người có bằng trung cấp SP loại giỏi trở lên được tuyển thẳng vào ngành GDMN trình độ

Đây là một trong những điểm nổi bật tại Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư này thì một trong những đối tượng được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 2 (hai) năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Xem thêm các đối tượng được ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường tại Thông tư 09/2020/TT BGDĐT có hiệu lực từ 22/6/2020.

3. Không điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020 ban hành ngày 12/5/2020.

Theo đó, đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động làm tăng CPI đã được nêu trong kịch bản điều hành giá, TTCP yêu cầu:

  • Điện: Không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Đối với chủ trương miễn, giảm giá trong 03 tháng cho các đối tượng được thông qua, cần tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện chủ trương giảm giá điện có hiệu quả;

  • Gas/LPG: Bộ Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá. Đồng thời, Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý, giám sát nguồn cung trong nước và sản lượng nhập khẩu để kịp thời đề xuất các biện pháp đảm bảo nguồn cung phù hợp.

  • ..

4. Được đặc cách xét, tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” khi GQ, XX từ 1.100 vụ, việc trở lên

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.

Theo đó, để được tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, thẩm phán TAND các cấp ngoài đạt tiêu chuẩn chung còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

  • Có 1 lần được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” và 1 lần được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” hoặc 3 lần được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; đồng thời, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyên đề khoa học, giải pháp công tác, kế hoạch làm việc khoa học, áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác..., đã được ứng dụng trong TAND và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận;

  • Có 2 lần liên tục được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” hoặc đã được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”; sau đó giải quyết, xét xử liên tục  500 vụ, việc trở lên vụ việc theo quy định, không có án quá hạn luật định, không có án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%;

Đặc biệt, Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp có thể được đặc cách xét, tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này và giải quyết, xét xử 1.200 vụ, việc trở lên (đối với thành phố trực thuộc trung ương) và 1.100 vụ, việc trở lên (đối với các địa phương khác), không có án quá hạn luật định, không có án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%;

Chi tiết xem tại Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT có hiệu lực từ 05/5/2020.

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan