Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 12/10 - 17/10/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 12/10 - 17/10/2020)
Ty Na

Trong tuần vừa qua (từ ngày 12/10/2020 - 17/10/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Doanh nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức; An ninh quốc gia... Nội dung cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Theo đó, hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được hướng dẫn như sau:

 • Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp;

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp và nội dung khai trình việc sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

 • Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP. Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP.

Xem thêm tại: Nghị định 122/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2020.

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức cao đẳng sư phạm

Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được ban hành ngày 01/10/2020. 

Theo đó, các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập được quy định như sau:

 • Viên chức được cơ sở giáo dục tuyển dụng theo quy định của pháp luật, đã thực hiện quy định về chế độ tập sự đối với viên chức và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá đạt yêu cầu sau thời gian tập sự;

 • Viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV hoặc tương đương, nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm quy định tại Thông tư này;

 • Viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2020.

3. Quyết định 1500: Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Quyết định 1500/QĐ-BTC ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính được ban hành ngày 01/10/2020.

bảo vệ bí mật nhà nước

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính bao gồm:

 • Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

 • Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật;

 • Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật;

 • Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân;

 • Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông;

Chi tiết xem thêm tại: Quyết định 1500/QĐ-BTC có hiệu lực từ 01/10/2020.

4. Ban hành mới các mẫu văn bản về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội

Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, tại Thông tư này, Bộ Nội Vụ đã ban hành và hướng dẫn các loại mẫu văn bản về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cụ thể gồm:

 • Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho quỹ và cá nhân, tổ chức liên quan, gồm 18 mẫu (Phụ lục I);

 • Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước, gồm 17 mẫu (Phụ lục II).

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Chi tiết các mẫu văn bản xem thêm tại: Thông tư 4/2020/TT-BNV có hiệu lực từ 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan