Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 19/8/2019 - 24/8/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 19/8/2019 - 24/8/2019)
Duy Thịnh

Tuần vừa qua (từ ngày 19/8/2019 - 24/8/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức, y tế và hải quan, các văn bản cụ thể gồm có.

 

1. Tổng biên chế công chức cả nước năm 2020 là 253.517 biên chế

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 1066/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.157 biên chế.

Căn cứ vào số lượng biên chế được giao, các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chỉnh, sắp xếp nhân sự khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1066/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22/8/2019.

2. Thực hiện cắt giảm thủ tục, danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

Ngày 31/7/2019, Bộ Công thương đã có Quyết định 2314/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là các Phụ lục về phương án cắt giảm thủ tục của các mặt hàng (kèm theo mã HS) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Việc cắt giảm được thực hiện theo các tiêu chí như sau:

 • Hàng hóa là nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm;

 • Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan;

 • Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

Xem chi tiết các Phụ lục tại Quyết định 2314/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 31/7/2019.

3. Cập nhật thủ tục mới nhất về tuyển dụng công chức, viên chức

Quyết định 546/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ ban hành nhằm công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, kèm theo Quyết định này là Phụ lục về quy trình của 09 thủ tục hành chính liên quan đến việc tuyển dụng công chức, viên chức.

Đơn cử như quy trình về thi tuyển công chức được thực hiện theo 05 bước sau đây:

 • Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận các Phiếu đăng ký dự tuyển công chức;

 • Tổ chức tuyển dụng công chức;

 • Thông báo kết quả trúng tuyển công chức;

 • Hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển;

 • Ra quyết định tuyển dụng.

Xem nội dung chi tiết các bước tại Quyết định 546/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2019.

4. Các địa điểm phải công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện

Nội dung này được đề cập tại Công văn 4763/BYT-KH-TC được ban hành ngày 16/8/2019 về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các địa điểm như Khóa khám, bệnh, nơi đón tiếp, nơi thanh toán viện phí, trên website của đơn vị để người bệnh biết thuận lợi cho việc thực hiện. Đồng thời:

 • Sửa chữa, cải tạo khoa khám bệnh, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh bằng việc sử dụng ngân sách được giao và nguồn thu, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

 • Áp dụng các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, cải tiến khâu cấp phát thuốc nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân;

 • Triển khai tập huấn các nội dung tại Thông tư 13/2019/TT-BYTThông tư 14/2019/TT-BYT đến tất cả các cán bộ có liên quan.

Xem nội dung hướng dẫn chi tiết tại Công văn 4763/BYT-KH-TC được ban hành ngày 16/8/2019.

Gởi câu hỏi

283

Văn bản liên quan