Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 29/6 - 04/7/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 29/6 - 04/7/2020)
Nguyễn Trinh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 29/6 - 04/7/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Thuế, phí và lệ phí; Kế toán - Kiểm toán; Giáo dục - đào tạo;... Nội dung cụ thể như sau:

1. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước đến hết 2020

Nội dung này được quy định tại Nghị định 70/2020/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

 • Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương;

 • Từ ngày 01/01/2021 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Xem chi tiết tại: Nghị định 70/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/6/2020.

phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước

Giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước đến hết 2020 - Ảnh minh họa

2. Ban hành mới Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán NN

Ngày 26/6/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gổm 63 mẫu biểu, trong đó có 29 mẫu biểu hồ sơ chung và 34 mẫu biểu thuộc 6 lĩnh vực, cụ thể như sau:

 • Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước gồm 14 mẫu biểu;

 • Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng gồm 4 mẫu biểu;

 • Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu gồm 3 mẫu biểu;

 • Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp gồm 6 mẫu biểu;

 • Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng gồm 4 mẫu biểu;

 • Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh và tài chính đảng gồm 3 mẫu biểu.

 Xem chi tiết tại: Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN có hiệu lực từ 10/8/2020.

3. Đối tượng giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đối tượng giáo viên thực hiện nâng chuẩn đào tạo

Đối tượng giáo viên thực hiện nâng chuẩn đào tạo năm 2020 - Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định này quy định các đối tượng giáo viên thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo bao gồm:

 • Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

 • Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

 • Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Xem thêm tại: Nghị định 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/8/2020.

4. Chính thức phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Theo đó, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Việc áp dụng điều ước quốc tế được quy định như sau:

 • Áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết này;

 • Áp dụng các quy định của Hiệp định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết này cho đến ngày Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành;

 • Áp dụng Hiệp định với Vương quốc Anh trong thời gian từ ngày Hiệp định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 (có thể gia hạn đến 24 tháng theo thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu về việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu).

Xem thêm tại: Nghị quyết 102/2020/QH14 có hiệu lực từ 8/6/2020.

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan