Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)
Hải Thanh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 01/6 - 06/6/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Thuế, phí và lệ phí, Cán bộ công chức, Lao động,... Nội dung cụ thể như sau:

1. Từ 01/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN là 11 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, Nghị quyết 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); (Theo quy định cũ là 9 triệu đồng/tháng)

 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. (Theo quy định cũ là 3,6 triệu đồng/tháng);

Chi tiết xem tại  Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2. Hướng dẫn phê duyệt biên chế công chức hằng năm áp dụng từ 20/7/2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo đó, Nghị định 62 hướng dẫn trình tự phê duyệt biên chế công chức hằng năm như sau: 

 • Các cơ quan căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức để xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 10;

 • Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của các cơ quan, tổ chức; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương để bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định;

 • Bộ Nội vụ thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương; tổng hợp kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

 • Bộ, ngành, địa phương quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Chi tiết xem tại: Nghị định 62/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/7/2020.

3. Giảm 30% mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định ATLĐ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nộp phí như sau:

 • Kể từ 01/6/2020 đến hết 31/12/2020, nộp phí bằng 70% mức phí quy định tại Thông tư 245/2016/TT-BTC;

 • Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức thu quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC

 • Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức thu quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC.

Chi tiết xem tại Thông tư 50/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/6/2020.

4. Nghiêm túc tư vấn, tuyển chọn, đào tạo NLĐ VN đi làm việc ở nước ngoài

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 1945/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, để từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để khởi động lại và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có việc tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài vào làm việc, BLĐTBXH yêu cầu:

 • Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Kết hợp đào tạo bằng hình thức trực tuyến đối với người lao động chưa thể tập trung đào tạo trực tiếp;

 • Thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, sinh hoạt của người lao động theo hợp đồng đã ký và quy định sở tại trong trường hợp phải khám, chữa bệnh, giãn, giảm giờ làm, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem tại Công văn 1945/LĐTBXH-QLLĐNN ban hành ngày 02/6/2020.

Gởi câu hỏi

431

Văn bản liên quan