Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 04/11 – 09/11)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 04/11 – 09/11)
Thanh Lâm

Trong tuần vừa qua (từ ngày 04/11/2019 - 09/11/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Hải quan, Thuế, phí và lệ phí,... Nội dung cụ thể như sau:

1. Tạm dừng cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp từ ngày 01/11/2019

Đây là một trong những giải pháp cấp bách được nêu tại Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29/10/2019.

Theo đó, để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, từ 01/11/2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Đồng thời, các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các bài báo.

Xem thêm các giải pháp tại: Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT được ban hành ngày 29/10/2019.

2. Thay đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 2064/QĐ-BTC về việc điều, chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2019.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 618/QĐ-BTC và Quyết định 1112/QĐ-BTC.

Cụ thể, đối với ô tô, Quyết định 2064 đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 68 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu; 20 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 8 dòng xe ô tô pick up, tải Van nhập khẩu và 2 dòng xe ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước.

 Đối với xe máy, Quyết định này đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 23 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu; 27 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước và 6 dòng xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.

3. Điều kiện NLĐ được vay vốn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

Công văn 7886/NHCS-TDNN hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành ngày 24/10/2019.

Theo đó, các đối tượng quy định tại Công văn này, để được vay vốn đi lao động ở nước ngoài theo HĐ phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Cư trú hợp pháp tại địa phương;
  • Có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ, đã ký kết HĐ với DN đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài;
  • Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và của NHCSXH (nếu có).

Ngoài ra, tùy từng trường hợp mà các đối tượng còn phải đáng ứng các điều kiện cụ thể, chẳng hạn, NLĐ tại các huyện nghèo thì phải có HK thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký HĐ với DN đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

4. Quyết định 2061: Công bố 02 TTHC mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan

Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan được ban hành ngày 25/10/2019.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể:

- 01 thủ tục hành chính mới: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đã bãi bỏ thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng hóa nhập khẩu đã được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC (chi tiết tại số thứ tự 7 điểm A mục 2 phần I ban hành kèm theo Quyết định 2770/QĐ-BTC).

Gởi câu hỏi

173

Văn bản liên quan