Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 09/12 - 14/12)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 09/12 - 14/12)
Thu Ba

Trong tuần vừa qua (từ ngày 09/12/2019 - 14/12/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Chứng khoán,... Nội dung cụ thể như sau:

1. Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ, 62 đối với nam

Bộ Luật Lao động 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021.

Theo đó, Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, từ năm 2021, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 03 tháng đối với giáo viên nam và 04 tháng đối với giáo viên nữ cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

2. Chính thức chỉ còn 03 trường hợp hưởng “viên chức suốt đời” từ 01/7/2020

Mới đây, Quốc hội đã thống nhất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Theo đó, tất cả viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ trừ 03 trường hợp sau đây được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

  • Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc trước ngày 01/7/2020;

  • Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, theo quy định Luật mới thì sắp tới hàng loạt viên chức sẽ phải ký hợp đồng làm việc có thời hạn và chế độ viên chức suốt đời sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, chỉ trừ 03 trường hợp nêu trên.

3. Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán

Luật Chứng khoán 2019 được chính thức thông qua ngày 26/11/2019 và sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.

Theo đó, bên cạnh những hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định trước đó tại Luật Chứng khoán 2006 thì tại Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 đã bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán sau đây:

  • Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

  • Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng;

  • Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán;

4. Trúng tuyển công chức, viên chức được thôi nghĩa vụ Dân quân tự vệ trước thời hạn

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Luật dân quân tự vệ 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 22/11/2019.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2019 đã quy định thêm các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ sau đây:

  • Người có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ công an; có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân;

  • Người có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài;

  • Dân quân nữ tự vệ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Xem thêm tại Luật dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020, thay thế Luật Dân quân tự vệ 2009.

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan