Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 10/6 - 15/6/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 10/6 - 15/6/2019)
Duy Thịnh

Sau đây là các chính sách nổi bật nhất mà Thư Ký Luật đã cập nhật được trong tuần vừa qua (từ ngày 10/6/2019 - 15/6/2019). Các chính sách này có nội dung liên quan đến công chức, viên chức; phí, lệ phí, cụ thể như sau.

 

1. Sửa chữa thông tin hồ sơ công chức theo Giấy khai sinh gốc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Theo đó, nếu các thành phần trong hồ sơ công chức không thống nhất với nhau thì phải căn cứ theo Giấy khai sinh gốc để hoàn thiện hồ sơ, nếu không có Giấy khai sinh bản gốc thì căn cứ theo quyển Lý lịch cán bộ, công chức để thống nhất.

Trường hợp công chức là Đảng viên thì không thực hiện sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức mà thống nhất xác định ngày, tháng, năm sinh theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BNV có hiệu lực từ 15/7/2019.

2. Chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ khi viên chức thay đổi nơi làm việc

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Theo đó, khi viên chức thay đổi nơi làm việc hoặc chuyển thành công chức thì cơ quan tiếp nhận viên chức phải yêu cầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cũ bàn giao đầy đủ hồ sơ viên chức đó.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày viên chức có quyết định tiếp nhận hoặc có quyết định xét chuyển thành công chức, hồ sơ tiếp nhận phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Ghi phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu HS04-VC/BNV và mẫu HS05-VC/BNV;

  • Kiểm tra niêm phong, dấu bưu điện và xác nhận tình trạng tài liệu nhận được vào phiếu chuyển hồ sơ và gửi trả phiếu này cho nơi giao hồ sơ hoặc có văn bản trả lời nơi gửi hồ sơ và xác nhận tình trạng niêm phong;

  • Vào sổ giao, nhận hồ sơ theo mẫu HS08b-VC/BNV;

  • Lập số hồ sơ, lập phiếu liệt kê tài liệu, lập phiếu kiểm soát hồ sơ, vào sổ đăng ký hồ sơ theo mẫu HS08a-VC/BNV và lập biên bản giao nhận;

  • Việc chuyển giao hồ sơ do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức thực hiện.

Xem thêm tại Thông tư 07/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

3. Miễn lệ phí trước bạ cho tài sản được phân chia của hộ gia đình

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo đó, thành viên trong hộ gia đình được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản trong trường hợp phân chia tài sản. Tài sản được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng trước đó là do một người trong hộ gia đình đứng tên.

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

Xem thêm các quy định mới khác tại Thông tư 20/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/6/2019.

4. Điều kiện nghỉ hưu của hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018.

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  • Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

  • Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.

Gởi câu hỏi

408

Văn bản liên quan