Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 22/02 – 29/02)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 22/02 – 29/02)
Lan Anh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 22/02 – 29/02), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về giáo dục; công nghệ thông tin; phòng, chống tác hại rượu, bia... Nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, đơn vị sử dụng ngân sách có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập đề cương và dự toán chi tiết. Các thông tin chung của đề cương và dự toán chi tiết gồm có:

 • Căn cứ pháp lý;

 • Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán chi tiết;

 • Đơn vị sử dụng ngân sách;

 • Địa điểm thực hiện;

 • Thời gian thực hiện;

 • Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết;

 • Loại nguồn vốn;

 • Dự kiến hiệu quả đạt được.

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 03/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

2. Ấn định thời gian đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, thời gian đào tạo giáo viên là thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một chương trình đào tạo cụ thể và đủ điều kiện để nhận văn bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể:

 • Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế là 02 năm học đối với người học có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

 • Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế là 03 năm học đối với người học có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; từ 1,5 năm đến 02 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên;

 • Thời gian đào tạo giáo viên theo hệ thống tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng tín chỉ cho từng chương trình đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành.

Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/02/2020.

3. Quảng cáo rượu, bia trên mạng phải có phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, có hiệu lực thi hành từ 24/02/2020.

Theo đó, khi quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, MXH… phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Không hiển thị quảng cáo trước khi người truy cập, tìm kiếm thông tin khai báo tuổi;

 • Quảng cáo không được liên kết, quảng bá đến các tài khoản người dùng chưa đủ 18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên môi trường mạng dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa số người sử dụng, truy cập chưa đủ 18 tuổi;

 • Trường hợp quảng cáo rượu, bia được thực hiện trước khi Nghị định 24 có hiệu lực chưa đáp ứng các yêu cầu quy định trên thì tiếp tục được thực hiện đến khi hợp đồng quảng cáo hết hiệu lực và không được gia hạn HĐ.

4. Quy trình thẩm định, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Ngày 21/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó, đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm:

 • Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;

 • Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

 • Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.

Nội dung chi tiết xem tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/04/2020.

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan