Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 27/4 - 02/5/2020)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 27/4 - 02/5/2020)
Hải Thanh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 27/4 - 02/5/2020), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Giáo dục, Đầu tư, Dân số,… Nội dung cụ thể như sau:

1. Mở rộng thí điểm chương trình giáo dục bắt buộc trước khi kết hôn

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

Theo đó, để góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030, chương trình yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi như sau:

 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW;

 • Phát triển hệ thống thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền vận động cho từng khu vực có mức sinh khác nhau;

 • Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục.

 • Nâng cao hiệu quả của truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng việc sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện, internet và mạng xã hội.

 • Sử dụng hợp lý các loại hình văn hóa, văn nghệ, giải trí. Phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng với công chúng, gia đình và dòng họ;

 • Thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn;

Xem chi tiết tại: Quyết định 588/QĐ-TTg có hiệu lực từ 28/4/2020.

2. Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ dịch Covid-19 tại các ngân hàng

Ngày 28/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn 3054/NNNN-TT về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Ngân hàng Nhả nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các nội dung:

 • Miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thực chi trả trực tiếp tới tài khoản theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg;

 • Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho NLĐ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

3. 05 loại đất không được phép sử dụng thực hiện Dự án sân gôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2020/NĐ-CP Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Theo đó, Nghị định này quy định 05 loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn, cụ thể gồm:

 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

 • Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp khác được quy định;

 • Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 • Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao;

 • Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

Chi tiết xem tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2020.

4. Yêu cầu kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra giáo dục

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học.

Theo đó, để công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học, Bộ GDĐT yêu cầu xây dựng hệ thống thanh tra giáo dục như sau:

 • Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo đúng quy định hiện hành; có cán bộ phụ trách các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ. Sở GDĐT chưa có Thanh tra sở, nhất thiết phải thành lập Thanh tra sở theo đúng quy định pháp luật;

 • Tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học;

Chi tiết xem tại Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ban hành ngày 28/4/2020.

Gởi câu hỏi

323

Văn bản liên quan