Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 28/10 – 02/11)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 28/10 – 02/11)
Nguyễn Trinh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 28/10/2019 - 02/11/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về Thuế, Hình sự, Nghĩa vụ quân sự.... Nội dung cụ thể như sau:

1. Những trường hợp chưa cho phép ra nước ngoài giải quyết việc riêng

Mới đây, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 2000/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền chưa xem xét cho phép ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với những trường hợp sau đây:

- Các trường hợp chưa được xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

- Đang thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân do có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật;

- Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Xem thêm tại: Quyết định 2000/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2019.

2. 18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Công văn 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được ban hành ngày 30/10/2019.

Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác triển khai, phổ biến cho cán bộ thuế và người nộp thuế biết và áp dụng những nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã tổng hợp những điểm mới này tại Công văn 4409 để mọi người dễ dàng theo dõi, đơn cử gồm:

- Đã quy định cụ thể tài khoản chính, tài khoản phụ trong giao dịch thuế điện tử;

- Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử;

- Quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế và sửa đổi ngày nộp thuế điện tử;

- Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm hoặc không nộp hồ sơ khai thuế;

- Sửa đổi quy định về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử;

- Sửa đổi, bãi bỏ biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC và bổ sung 03 biểu mẫu;

- ...

3. Chú trọng gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Chỉ thị 98/CT-BQP về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới được ban hành ngày 26/10/2019.

Theo đó, để cải thiện và nâng cao công tác tuyển quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị Bộ Tổng tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo thực hiện quy định về NVQS như sau:

- Nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở đề nghị Thủ tướng giao chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa;

- Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để "xã trắng" trong tuyển quân;

- Thực hiện tốt, tận tình, chu đáo việc đưa, đón bộ đội hoàn thành NVQS, xuất ngũ về địa phương;

- …

4. TANDTC hướng dẫn về Tội khủng bố và Tội tài trợ khủng bố

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về Tội khủng bố và Điều 300 về Tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự được ban hành ngày 25/10/2019.

Theo đó, Nghị quyết này đã hướng dẫn về một số tình tiết định khung hình phạt của tội khủng bố như sau:

- “Chiếm giữ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự là hành vi chiếm đoạt, nắm giữ, chi phối trái phép quyền quản lý, sở hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- “Làm hưu hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự là hành vi cố ý làm giảm giá trị sử dụng của tài sản hoặc làm hưu hỏng tài sản nhưng có thể khôi phục lại được.

Xem them các nội dung hướng dẫn tại: Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Gởi câu hỏi

494

Văn bản liên quan