Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 30/9 – 05/10)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 30/9 – 05/10)
Lê Trang

Trong tuần vừa qua (từ ngày 30/9/2019 - 05/10/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản quan trọng về doanh nghiệp, bảo hiểm,... Nội dung cụ thể như sau:

 

1. Công văn 3639: Hướng dẫn chi tiết quy trình tạo lập biên bản Giám định y khoa

Ngày 27/9/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 3639/BHXH-CNTT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo lập biên bản Giám định y khoa.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng hỗ trợ Hội đồng giám định y khoa tạo lập Biên bản giám định y khoa theo quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

 • Hướng dẫn Hội đồng GĐYK trên phạm vi địa bàn quản lí đăng nhập Cổng tiếp nhận theo tài khoản và mật khẩu đã được gửi vào địa chỉ email phòng CNTT;
 • Hướng dẫn hội đồng GĐYK tạo lập Biên bản GĐYK (nhận trực tiếp/ import/ file excel theo mẫu) trên cổng tiếp nhận theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này;
 • Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc thì đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo về BHXH Việt Nam (Trung tâm công nghệ thông tin) để giải quyết kịp thời.

2. Trẻ em dưới 6 tuổi được tự động cấp mã số BHXH trên hệ thống phần mềm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1270/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 30/9/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH.

Cụ thể, theo Quyết định này, trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp sẽ:

 • Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi;
 • In danh sách người chỉ tham gia BHYT đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo Khoản 2 Điều 33 Quyết định 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ
 • Chuyển dữ liệu theo Mẫu 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT đến Bưu điện để thu thập và cập nhật thông tin vào phần mềm;
 • Chuyển dữ liệu theo Mẫu 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện để xác minh và cập nhật vào phần mềm.

3. Đơn thư xếp lưu được xem xét cho tiêu hủy sau 05 năm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy định 13-QĐ/UBKTTW về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân có hiệu lực từ ngày 18/9/2019, thay thế Quy định 05-QĐ/UBKTTW.

Cụ thể, theo Quy định này, đối với các đơn thư xếp lưu tại Vụ Đơn thư thì sau 05 năm báo cáo Thành viên Ủy ban phụ trách Vụ Đơn thư xem xét cho tiêu hủy.

Các đơn thư xếp lưu tại Vụ đơn thư gồm:

 • Đơn thư có nội dung trùng lặp 02 lần trở lên;
 • Đơn thư đã được xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới;
 • Đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ đối tượng;
 • Đơn thư gửi đến nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;
 • Đơn thư xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh việc tố cáo;
 • Đơn thư đã được xử lý.

Lưu ý, đối với đơn thư trùng lặp và gửi nhiều lần thì Vụ Đơn thư chuyển 01 bản cho vụ địa bàn, lĩnh vực liên quan, số còn lại xếp lưu.

4. Các nội dung kiểm sát quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định 435/QĐ-VKSTC về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản được Viện trưởng VKS nhân dân tối cao ký ban hành ngày 26/09/2019.

Theo đó, sau khi nhận được quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án cùng cấp, công chức tiến hành kiểm sát các nội dung sau:

 • Kiểm sát thời hạn, thẩm quyền, căn cứ, thủ tục ra quyết định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 42 Luật Phá sản;
 • Kiểm sát việc gửi quyết định (thời hạn gửi và người được gửi) theo quy định tại Điều 43 Luật Phá sản;
 • Kiểm sát nội dung của quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Phá sản;
 • Kiểm sát việc Tòa án giải quyết hậu quả của việc không mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật Phá sản.

Khi kiểm sát quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, nếu phát hiện vi phạm của Tòa án làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì công chức báo cáo Lãnh đạo VKS cấp mình yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ vụ việc phá sản để nghiên cứu, quyết định việc kháng nghị đối với quyết định này. Trường hợp vi phạm chưa tới mức kháng nghị thì báo cáo Lãnh đạo VKS thực hiện quyền kiến nghị.

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan