02 biện pháp công bố hợp quy thức ăn hỗn hợp nuôi trồng thủy sản

Vừa qua, Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản, phần 1: Thức ăn hỗn hợp, ký hiệu: QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT quy định tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản theo biện pháp sau:

bien phap cong bo hop quy thuc an hon hop dung cho thuy san, Thong tu 07/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

  • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư 07 cũng đưa ra các phướng thức để tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp thức ăn hỗn hợp, cụ thể như sau:

  • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình).

  • Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7 (thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Về trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Về nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại phụ lục II Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan