02 điều kiện công nhận ngày truyền thống của các đơn vị trong QĐND

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thông tư 199/2016/TT-BQP, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên có đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận ngày truyền thống:

  • Có văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thành lập hoặc tài liệu lịch sử chứng minh sự ra đời, ngày diễn ra sự kiện quan trọng, đáng ghi nhớ đối với đơn vị;
  • Có quá trình xây dựng và phát triển ổn định từ 10 năm trở lên.

Cũng theo Thông tư 199/2016/TT-BQP, việc quyết định công nhận ngày truyền thống của các đơn vị thuộc thẩm quyền của các cá nhân sau đây:

  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định công nhận ngày truyền thống của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các ngành, lực lượng có tính chất toàn quân, toàn quốc;
  • Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định công nhận ngày truyền thống của các đơn vị thuộc quyền.

Thông tư 199/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan