02 điều kiện khi nuôi động vật rừng thông thường

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Theo quy định tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nuôi loài động vật thuộc Danh mục động vật rừng thông thường phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Động vật rừng nuôi có nguồn gốc hợp pháp, từ một trong các nguồn: Khai thác từ tự nhiên trong nước; nhập khẩu; mua bán; chuyển nhượng; tặng, cho từ tổ chức, cá nhân khác; mẫu vật sau xử lý tịch thu;
  • Cơ sở nuôi động vật rừng thông thường với số lượng lớp thú trên 20 cá thể; lớp bò sát trên 50 cá thể; lớp lưỡng cư trên 100 cá thể, khi xây dựng phải cách trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 200 m.

Bên cạnh đó, Nghị định 66/2016/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, cụ thể:

  • Có ít nhất 02 người có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành cây trồng, bảo vệ thực vật, lâm sinh;
  • Có địa điểm phù hợp với yêu cầu khảo nghiệm về sinh trưởng, phát triển của từng loài cây trồng.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan